วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

28 กันยายน วันสถาปนา “มณฑลทหารบกที่ 23” ครบรอบปีที่ 67

28 กันยายน วันสถาปนา “มณฑลทหารบกที่ 23” ครบรอบปีที่ 67
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

28 กันยายน วันสถาปนา “มณฑลทหารบกที่ 23” ครบรอบปีที่ 67

ค่ายศรีพัชรินทร ตั้งอยู่ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายแห่งนี้สร้างขึ้นโดยได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้อัญเชิญพระนามาภิไธยของพระองค์มาตั้งเป็นชื่อค่าย


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วย คุณสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ ประธานสมาคมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 23 กำลังพล และครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 23 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 23 เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับกำลังพล พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว และอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้วนการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายศรีพัชรินทร อันได้แก่พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ศาลเจ้าพ่อสีเสือ


มณฑลทหารบกที่ 23 ได้ทำการเปิดกองบังคับการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2499 ตามประกาศ กระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2499 ทำให้เกิดหน่วยทางการส่งกำลังบำรุงส่วนภูมิภาคเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้นามหน่วยว่า “จังหวัดทหารบกขอนแก่น” หลังจากนั้น ได้แปรสภาพเป็นมณฑลทหารบกในเวลาต่อมา นับแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้กำหนดให้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 23 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “เป็นเลิศเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บริหารจัดการที่ดี เป็นที่ศรัทธาของประชาชน”

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads