วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

หอการค้า จ.ขอนแก่น จัดงานประชุมหารือเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่”

หอการค้า จ.ขอนแก่น จัดงานประชุมหารือเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

หอการค้า จ.ขอนแก่น จัดงานประชุมหารือเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่”

เพื่อรวมกลุ่มวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านอาหาร ท่องเที่ยวและไมซ์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดขอนแก่น เป็นการนำเสนอแนวคิดกิจกรรมที่กำลังเตรียมการ และรวบรวมข้อมูลปฏิทินกิจกรรม และเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ


เมื่อเวลา 13.00 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมคุวานนันท์ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เเละคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดงานประชุมหารือเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่” โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน เเละหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าการจัดประชุมหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมกลุ่มวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านอาหาร ท่องเที่ยวและไมซ์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดขอนแก่น เป็นการนำเสนอแนวคิดกิจกรรมที่กำลังเตรียมการ และรวบรวมข้อมูลปฏิทินกิจกรรม และเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อให้การหาข้อเสนอเป็นไปในวงกว้างและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายหอการค้าจังหวัดขอนแก่นจึงจัดหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและหาความร่วมมือ เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังจากทุกภาคส่วน และจัดแผนผลักดันต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads