วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“จ.ขอนแก่น “ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถควันดำ ลดปัญหา PM 2.5

“จ.ขอนแก่น “ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถควันดำ ลดปัญหา PM 2.5
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“จ.ขอนแก่น “ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถควันดำ ลดปัญหา PM 2.5

จากการสุ่มตรวจวัดควันดำรถยนต์ พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน จึงได้ดำเนินการบันทึก ปิดคำสั่ง จพง.ห้ามใช้รถชั่วคราว พ่นสีห้ามใช้บนรถยนต์คันที่ควันดำเกินค่ามาตรฐาน และให้นำไปปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วัน แล้วนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง ณ สนง.ขนส่งจังหวัด หรือ สนง.สิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งการยกระดับมาตรการฯ จะดำเนินการตั้งด่านสุ่มตรวจทางสายหลักที่เข้าเขตเมืองขอนแก่นเป็นประจำทุกสัปดาห์


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการของ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านสุ่มตรวจจับปรับรถยนต์ที่ท่อไอเสียปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน ตามนโยบายยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตชุมชนเมืองขอนแก่น ที่ บริเวณหน้าสวนเรืองแสง ถนนมิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จาก สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 ขอนแก่น สนง.ขนส่งจังหวัดขอนแก่น จนท.ตำรวจจราจร สภ.เมืองขอนแก่น จนท.เทศกิจ ทน.ขอนแก่น จนท.สนง.ปภ.ขอนแก่น และ สมาชิก อส. ร้อย อส.จ.ขอนแก่น ตั้งด่านสุ่มตรวจรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ ที่สัญจรผ่านเข้าเขตชุมชนเมืองขอนแก่น
จากการสุ่มตรวจวัดควันดำรถยนต์ ทั้งหมดจำนวน 85 คัน ผลการตรวจวัดเทียบกับกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) รถยนต์ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 69 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐานและพนักงานเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราว จำนวน 16 คัน (2) รถยนต์ตาม พ.ร.บ.ขนส่งฯ จำนวน 16 คัน พบควันดำเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 2 คัน


จึงได้ดำเนินการบันทึก ปิดคำสั่ง จพง.ห้ามใช้รถชั่วคราว พ่นสีห้ามใช้บนรถยนต์คันที่ควันดำเกินค่ามาตรฐาน และให้นำไปปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วัน แล้วนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง ณ สนง.ขนส่งจังหวัด หรือ สนง.สิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งการยกระดับมาตรการฯ จะดำเนินการตั้งด่านสุ่มตรวจทางสายหลักที่เข้าเขตเมืองขอนแก่นเป็นประจำทุกสัปดาห์


ในวันเดียวกันได้มีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ออคิด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รองอธิบารบดี ม.ขอนแก่น คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านมลพิษทางอากาศและภูมิอากาศ และผู้เข้าร่วมประชุมทางไกล (on line) ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยทั้งหลักวิชาการ นวัตกรรม และความเข้าใจในบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads