วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น” จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย

“ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น” จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น” จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ หอประชุมอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร (ชั้น 3)โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงแชมป์ประเทศไทย ถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เพื่อเสริมสร้างความมืออาชีพทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย แก่นักเรียนทั่วประเทศ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 400 คน พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน


บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุก และได้ความรู้ โดยได้รับความเมตตาจากท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากหลากหลายอาชีพ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทนายความ และอาจารย์ อาทิเช่น อาจารย์ ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ อัยการอาวุโส ,อาจารย์สุทธิ เอี่ยมเจริญยิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ พล.ต.ต.ดร.เนติพงศ์ ธาตุทำเล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินตำแหน่งแชมป์ของการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มอบของที่ระลึก ตลอดจนพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขัน


นายอัตนัย สายรัตน์ ในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย รายการ LAW SPUKK NATIONALCHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น


การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขัน จำนวน 1 รุ่น คือ การแข่งขันตอบปัญหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน กว่า 400 คน โดยมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวน 23 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร สุโขทัย ชัยภูมิ ชัยนาท นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศีรสะเกษ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาญจบุรี สุราษฎร์ธานี สระบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ บึงกาฬ นครพนม ยโสธร และเจ้าภาพขอนแก่น


ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ทนายความ รวมถึงได้รับความเมตตาจากท่านนายกรัฐมนตรี มอบถ้วยเกียรติยศให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผู้ชนะในการแข่งขันรายการนี้ จะได้รับทุนการศึกษาและโควตาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นอีกด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads