วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เยือนองค์กรจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เยือนองค์กรจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย เยือนองค์กรจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น” ต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โอกาสมาเยือนองค์กรจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเป็นอีสาน ที่จีนกับไทยมีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นตลอดจนบทบาทหน้าที่ และมิตรภาพของคนไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา คือ เทเบิลเทนนิส ให้ นายธีรนันท์ บูรณไมตรี ประธานสภาโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำใช้งานให้นักเรียนภายในโรงเรียน
จากนั้น เวลา 18.30 น. ฯพณฯหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ท่านหลิว หงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น และ คณะฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ท่านเซี่ย เหวิน ฟาง หัวหน้าฝ่ายการเมืองสถานเอกอัครราชทูต ,นายวรากร โรจน์จรัสไพศาล ประธานชมรมโรงเรียนจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายธีรนันท์ บูรณไมตรี ประธานชมรมผู้นำ 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น, นายบูรพา เสรีโยธิน, นายประยูร อังสนันท์, นายทีปกร ลีศิริกุล, นายศิริ แก่นศักดิ์ศิริ ผู้อาวุโสองค์กรจีนขอนแก่น, ดร.ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, นายสิทธิกุล ภูคำวงษ์ นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ


นายธีรนันท์ บูรณไมตรี ประธานชมรมผู้นำ 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะสถานทูตจีน ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ก่อนอื่น ในนามประธานสภาโรงเรียน ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอต้อนรับ ฯพณฯหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โดยความยินดียิ่งโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย มีประวัติความเป็นมาเวลา 17.30 น. ยาวนานถึง 90 กว่าปีแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนการเรียนการสอนภาษาจีนจึงเป็นส่วนสำคัญของโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมาการแต่ละสมัยได้ให้ความสำคัญ และการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาจีน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ปัจจุบันนี้ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย มีนักเรียนจำนวน 980 คน, คณะคุณครูไทยจำนวน 85 คน, คุณครูจีนจำนวน 18 คน, คุณครูจีนจากฮั่นป้านอีกจำนวน 3 คน, คุณครูชาวจีนจากประเทศจีนที่ทางโรงเรียนจ้างเองจำนวน 4 คน และคุณครูชาวไทยที่สอนภาษาจีนอีกจำนวน 11 คน


โอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านทูตที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียน อีกทั้งยังช่วยส่งคุณครูจีนและหนังสือแบบเรียนภาษาจีนมาให้กับทางโรงเรียน ทำให้คุณภาพการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมีคุณภาพและความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและวันนี้ ท่านทูตยังได้เตรียมอุปกรณ์กีพาเทเบิลเทนนิสมามอบให้นักเรียนของเรา ถือเป็นความโชคดีของนักเรียนที่จะได้รับอุปกรณ์กีพาเทเบิลเทนนิสไปฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาการตีเทเบิลเทนนิสให้ดียิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณท่านทูตจีนที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความใฝ่ฝันเป็นนักกีพาเทเบิลเทนนิสทีมชาติในอนาคต


ด้าน นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในนามข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าว ขอขอบคุณองค์กรจีน และโรงเรียนจีนจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาร่วมงานในคืนนี้ชาวภาคอีสานของเรารู้สึกปลาบปลื้มยินดีอย่างมาก ที่ ฯพณฯหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประซาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนเราชาวภาคอีสานวันนี้พวกเราได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านเพื่อแสดงความเคารพและความรักต่อท่าน ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ท่านทุ่มเทการทำงานทั้งแรงงานแรงใจอย่างเข้มแข็ง ท่านให้ความสำคัญกับงานอย่างจริงจัง ทั้งยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน ให้มีความก้าวหน้า สามัคคี และแน่นแพ้นมากขึ้น พวกเราชาวภาคอีสานเชื่อมั่นว่าท่านจะนำความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างไทย-จีนเข้าสู่ในใหม่ที่มีความเจริญยิ่งขึ้น พวกเราจะช่วยสนับสนุนท่านในการทำงานอย่างเต็มที่ และช่วยกันพัฒนาระหว่างไทย-จีนให้เจริญรุ่งเรืองและยาวนานต่อไป

ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง
ส่วน ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วก็ได้รับ การต้อนรับเป็นอย่างดี ผู้คนที่นี่ก็มีน้ำใสใจจริง ทำให้รู้สึก ซาบซึ้งใจและดีใจเป็นอย่างมาก ตอนนี้จีนกับไทย มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นเป็นอย่างมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวไทย จะอาศัยกระแสความเป็นอีสาน ที่จีนกับไทยมีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นนั้นมีบทบาทหน้าที่ และมิตรภาพของคนไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป เหมือนกับโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ได้มีวัฒนธรรมจีน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย นี้ได้มีการอบรมนักเรียนให้มีคุณภาพ และมีความรู้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะอบรมนักเรียนให้มีศักยภาพดี และมีการศึกษาที่ดีให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนในเวลาต่อไป และที่ประทับใจมากที่สุด นักเรียนที่โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย พูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วมาก และได้นำศิลปะ วัฒนธรรมจีน มาถ่ายทอดได้อย่างดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็ได้ เล่นเทเบิลเทนนิสได้ดีและยอดเยี่ยมมาก.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD