หน้าแรก Esan เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี

เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี

ปลอดภัยสูง เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี

เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75504 649x365

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 เม.ย. 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  ได้มีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2561 น.ส.นิสา  ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ในฐานะเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง  และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ พร้อมด้วย BU ต่างๆ โดยมีนายมนตรี  สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น, นายชวนมิตร โคตร์ชนะ นักวิชาการชำนาญการป้องกันภัย จ. ขอนแก่น นายสุรสิทธิ์  เสือสาวะถี ผู้จัดการฝ่ายอาคารฯ นายอัธยา  ทองสุข หัวหน้าแผนกป้องกัน การสูญเสียฯ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น และสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย

เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75503 649x365

สำหรับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้พนักงานและผู้ใช้อาคารสามารถถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้กรณีที่ต้องมีการอพยพหนีไฟ โดยมีการจำลองเหตุการณ์จริง บริเวณชั้น 5 พร้อมให้มีการอพยพคน ไปยังกองอำนวยการบริเวณลานถนนข้าวเหนียว หน้าศูนย์การค้า โดยการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุลวงไปด้วยดี

เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75505 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75509 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75510 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75511 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75512 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75513 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75515 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75516 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75519 649x365เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75520 649x365

เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จัดซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 75501 649x365

102 total views, 2 views today

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here