วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

“คลังปิโตรเลียมขอนแก่น” จัด ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563

“คลังปิโตรเลียมขอนแก่น” จัด ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563

“คลังปิโตรเลียมขอนแก่น” จัด ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดยคลังปิโตรเลียมขอนแก่น จัดกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2563 โดยได้สมมุติเหตุการณ์เกิดที่บริเวณโรงจ่ายก๊าซทางรถยนต์


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ก.ค.ที่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมขอนแก่น นำโดย นายชูชาติ โพธิรัชต์ ผจ.คป.ขก. ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2563 โดยได้สมมุติเหตุการณ์เกิดที่บริเวณโรงจ่ายก๊าซทางรถยนต์ ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการ เช่น เทศบาลเมืองศิลา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พลังงานจังหวัดขอนแก่น , ผู้นำชุมชน , คณะสื่อมวลชน และหน่วยงานเอกชนข้างเคียง ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม คลังฯ ฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและตามกฏหมาย อุปกรณ์และบุคคลากร มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญและมีความพร้อมเต็มร้อย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ กิจกรรม


นายชูชาติ  โพธิรัชต์

นายชูชาติ กล่าวว่าสำหรับการฝึกซ้อมด้วยเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ เหตุการณ์จำลอง ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม การประเมินผลการฝึกซ้อม อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม โดยมีการประชุมเปิดโดยคณะกรรมการการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ ที่ขึ้นทะเบียนตามกฏหมาย ฝึกซ้อม table Top ฝึกซ้อมเหตุการณ์สมมุติในพื้นที่ สรุปผลการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น


นายชูชาติ กล่าวอีกว่าผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ของคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ผลเป็นที่พอใจและถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูง ในการป้องกันเหตุการณ์และความปลอดภัยรอบด้านบุคลากรมีความแม่นยำ เตรียมพร้อม อย่างเข้มแข็ง

About The Author

Related posts