วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น”เร่งสร้างฝายแกนซีเมนต์ ดำริของ ผู้ว่าฯขอนแก่นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

“อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น”เร่งสร้างฝายแกนซีเมนต์ ดำริของ ผู้ว่าฯขอนแก่นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น”เร่งสร้างฝายแกนซีเมนต์ ดำริของ ผู้ว่าฯขอนแก่นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้พี่น้องเกษตรกรในตำบล เป็นการเตรียมพร้อมต่อสู้กับปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ปัญหาภันแล้งและฝนทิ้งช่วง หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล


   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ ตำบลนางิ้ว,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เขาสวนกวาง ที่ 5 พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลนางิ้ว ร่วมกิจกรรมจัดทำฝายแกนซีเมนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูฝน (ปรากฎการณ์เอลนีโญ) และเพื่อรองรับปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร พร้อมทั้งได้ตรวจสอบจุดและวางแผนก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ โดยเริ่มดำเนินการทันที ซึ่งใช้เวลาก่อสร้าง ไม่นาน หากแล้วเสร็จจะสามารถมีน้ำได้กักเก็บ ประชาชนได้รับประโยชน์ ตลอดจน พื้นที่ทางเกษตรที่สามารถใช้งานได้และได้รับประโยชน์ จำนวนมาก และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้พี่น้องเกษตรกรในตำบลบ้านผือได้ใช้อย่างเพียงพอ ตามดำริของ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯขอนแก่น เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เป็นการเตรียมพร้อมต่อสู้กับปรากฏการณ์ “เอลนีโญ”.ในการนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการสินภูฮ่อม ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำฝายในครั้งนี้ฯ จำนวน 50,000 บาท ณ บริเวณลำห้วยเสือเต้น บ้านนางิ้ว-นาโพธิ์ หมู่ 1 และ หมู่ 7 ตำบลนางิ้ว


หลังจากนั้นนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำในการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง โดยมีนายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง, นายก อบต.เขาสวนกวาง, นายก อบต.นางิ้ว, ปลัดอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงหลักการและวิธีการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.ลำห้วยคำอ้อ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พิกัด E 16.882946N 102.804988 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.5 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ำ (ลบ.ม.) 60,000 ลบ.ม.ปริมาณกักเก็บน้ำปัจจุบัน (ลบ.ม.) 30,000 ลบ.ม. งบประมาณ 30,000 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสหกรณ์การเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ด้านแรงงาน ได้การร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ส่วนเครื่องจักร ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์การเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์ จำนวน 2,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร จำนวน 500 ไร่ 2.ลำห้วยเสือเต้น สถานที่ตั้ง บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น พิกัด E 16.922539N 102.812356 ขนาดขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.5 เมตร ปริมาณกักเก็บน้ำ (ลบ.ม.) 200,000 ลบ.ม.ปริมาณกักเก็บน้ำปัจจุบัน (ลบ.ม.) 100,000 ลบ.ม. งบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคี 200,000 บาท ด้านแรงงาน ได้การร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน เช่นที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เครื่องจักรบริษัทเอกชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์ จำนวน 3,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,000 ไร่ และจะใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งสามารถใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้เป็นอย่างดี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads