วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

ฉลอง 60 ปี “มข.”เต็มใจ ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม มหกรรมการบริการชุมชน

ฉลอง 60 ปี “มข.”เต็มใจ ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม มหกรรมการบริการชุมชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ฉลอง 60 ปี “มข.”เต็มใจ ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม มหกรรมการบริการชุมชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉลอง 60 ปี จัดมหกรรมการบริการชุมชน ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มาร่วมจัดกิจกรรมถึง 32หน่วยงาน เปิดให้บริการตั้งแต่ 09.30 น.ไปจนถึง 15.00 น. ประชาชนจะได้รับบริการทั้งสิ้น 4 ด้านได้แก่ บริการด้านสุขภาพ,บริการด้านส่งเสริมอาชีพและบริการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและอื่น ฯ


เมื่อเวลา 09.00 น.วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรม KKU CSV”มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงานฉลอง 60 ปี มข. KKU CSV จัดใหญ่ คัดสรรนวัตกรรม วิจัยเด่น 32 บูธ นำมหกรรมวิชาการสู่ชุมชน โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเปิด จำนวนมาก


สำหรับงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” เป็นกิจกรรมภายใต้ใครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กร “การอุทิศเพื่อสังคม” ของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยชอนแก่น โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญนวัตกรรม วิจัย วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชน KKU CSV หรือ Creating Shared Value จัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อตอกย้ำว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงมุ่งมั่นตามปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคมโดยทิศทางการทำงานอุทิศเพื่อสังคมนั้น เป็นเสมือนเครื่องเดือนใจให้คนในองค์กรนึกถึงประชาชนนำความเชี่ยวชาญนวัตกรรม วิจัย วิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์
  ด้าน อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมหกรรมการบริการชุมชน ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มีหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก มาร่วมจัดกิจกรรมถึง 32หน่วยงาน เปิดให้บริการตั้งแต่ 09.30 น.ไปจนถึง 15.00 น. ประชาชนจะได้รับบริการทั้งสิ้น 4 ด้านได้แก่ บริการด้านสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย อุดฟัน ถอนฟัน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาล แนะนำด้านอาหารและโภชนาการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจอัลตราชาวน์ช่องท้อง คลินิกระบบทางเดินหายใจ ทงเดินอาหาร ไต หู คอ จมูก กระดูกและข้อ จักษ อายุรกรรม และคลินิกสุขภาพเบื้องต้น ฯ


ตลอดจนบริการด้านส่งเสริมอาชีพ วิธีการเตรียมเอกสารการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ บริการด้านการให้ความรู้และการศึกษา เปิดโลกกว้างกับประสบการณ์เมตาเวิร์ส หนังสือเดินทาง ส่งเสริมการรักการอ่าน จากสำนักหอสมุดบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายกู้ยืม การทวงหนี้ การซื้อขาย ทำนิติกรรมต่างๆ จากกองกฎหมาย และบริการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและอื่น ฯ ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ กำจัดเห็บ – หมัด พร้อมแจกผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads