วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
เปิดแล้ว!”ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น”

เปิดแล้ว!”ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น”

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

เปิดแล้ว!”ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น”

 

จังหวัดขอนแก่น จัดงาน “ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น” โดยนำสินค้าดี สินค้าเด่น จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้าเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMES) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เน้นการรดน้ำที่ราก ดูแลคนตัวเล็ก งานจัดระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ที่ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า (สาขามะลิวัลย์) ถนนมะลิวัลย์ จังหวัดขอนแก่น


   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่  5 กรกฎาคม 2567 ที่ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า (สาขามะลิวัลย์) ถนนมะลิวัลย์ จังหวัดขอนแก่น นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน”ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น” เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด 19 ตลอดจนให้มีที่จำหน่ายสินค้า อีกทั้งเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นและเพื่อส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเข้มแข็งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมี นางวิชิตา เลิศพุฒิพงศพร คลังจังหวัดขอนแก่น ,นายสุรทิน กรีดำรงศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น,นายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น, นายสุรสิทธิ์ เคนพรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น,นายนิยุทธ์ สืบสาย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษฯ,น.ส.กุลยา ล้อศิริ ผู้บริหาร บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด ,นายประกิต  ทองแท่งไทย ประธานศูนย์เครือช่ายธุรกิจ MOC BIZ Club ,นายวรรณภัค  ศรีลาด ประธาน Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดขอนแก่น นายถาวร อารยะสัจจพงษ์ ,นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา ,นายอาทร กันตวธีระ นางชลิดา พงษ์พิศ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมและ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น,ผู้แทน ภาคเอกชน และผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมงาน

น.ส.กุลยา ล้อศิริ
   น.ส.กุลยา ล้อศิริ ผู้บริหาร บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด  กล่าวว่า ในนามของ ผู้ร่วมจัดงาน “ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น”ขอขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้ กว่า 40 ปี ที่อยู่คู่เมืองขอนเก่น ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น เซ็นโทซ่า ขอนแก่น เราพร้อม
สนับสนุนสถานที่จัดงาน เพื่อเยียวยาช่วยเหลือให้สินค้าเกษตรและชุมชนมีพื้นที่หรือตลาดรองรับ ให้สามารถสร้างรายได้และอาชีพ นอกจากนี้หากสินค้าเกษตรกรได้มาตรฐานเรายินดีนำเข้ามาวางจำหน่ายในห้างเซ็นโทซ่า ซึ่งในอนาคตเราจะเปิดสาขาที่  ที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น

นายวรรณภัค  ศรีลาด
   ส่วน นายวรรณภัค  ศรีลาด ประธาน Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามของ ผู้ร่วมจัดงาน “ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น”ขอขอบพระคุณ ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานในวันนี้
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เราได้นำสินค้าดี สินค้าเด่น จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้าเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMES) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๒ ราย ซึ่งมาจากกลุ่ม BizClub / YSF / คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดขอนแก่น และ SMEs จังหวัดขอนแก่น อันได้แก่ ทุเรียนอำเภออุบลรัตน์ ไก่ทอดซอสเกาหลี ไก่หลงดง เมล่อน ถั่วตัด ผ้าฝ้ายทอมือ ข้าวแนพันหน้า เนื้อปลาแปรรูป ถั่วตัด น้ำอ้อยไซหรับ ไก่ซิลลี่ เชื้อเห็ด กระเป๋ากระฉูด และสินค้าอีกหลากหลายชนิด มาให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อ ไปฝากคนที่ท่านรัก

นายประกิต  ทองแท่งไทย
   ด้าน นายประกิต  ทองแท่งไทย ประธานศูนย์เครือช่ายธุรกิจ MOC BIZ Club กล่าวว่าในนามของ ผู้ร่วมจัดงาน “ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น”ขอขอบพระคุณ ท่านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น (นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน) เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้า เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMES) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 ราย ซึ่งมาจากกลุ่ม BizClub / YSF /คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดขอนแก่น และ SMEs จังหวัดขอนแก่น

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน
  ท้ายสุด นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดงาน “ตลาดนัด Young Market ขอนแก่น” ในวันนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายสำคัญในเรื่องการบริหารให้เกิดความสมดุลสำหรับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ และเรื่องของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เน้นการรดน้ำที่ราก ดูแลคนตัวเล็ก ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงดำเนินการตามนโยบายในการดูแลและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดย่อย ผู้ประกอบการรายเล็กร้านค้ารายย่อย ประชาชนในท้องถิ่น และอื่น ๆการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนทั้งภายในหรือเชื่อมโยงไปนอกชุมชนในครั้งนี้ เกิดจากการได้พูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ว่าควรจะมีตลาดนัดของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Market) เกิดขึ้น และเน้นขอความร่วมมือใช้พื้นที่ในบริเวณของห้างท้องถิ่นและห้างโมเดิร์นเทรดทั้งในหรือนอกพื้นที่ก่อน เพื่อเยียวยาช่วยเหลือให้สินค้าเกษตรและชุมชนมีพื้นที่หรือตลาดรองรับ ให้สามารถสร้างรายได้และอาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว และสร้างความสุขให้กับชีวิตมากขึ้น.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD