วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
“อนุบาลขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”

“อนุบาลขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

“อนุบาลขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567”

พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ระลึกถึงคุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และดีงามนี้ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ให้โอวาทพร้อมข้อคิดเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและการเรียนด้วย


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้มีการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ภายในงานมี นายประจวบ ศิริภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พร้อม คณะผู้บริหาร คณะครูอาวุโส (ครูเก่า) คณะครูปัจจุบัน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยในปีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธี ในช่วงเช้าเป็นนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลเป็นระดับแรกที่เข้าร่วมพิธี

นายประจวบ ศิริภักดิ์


  นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ระลึกถึงคุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และดีงามนี้ ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ให้โอวาทพร้อมข้อคิดเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตและการเรียนด้วย.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD