วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นโรงเรียนแพทย์ แห่งแดนอีสานจัดงานใหญ่ ” วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นโรงเรียนแพทย์ แห่งแดนอีสานจัดงานใหญ่ ” วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นโรงเรียนแพทย์ แห่งแดนอีสานจัดงานใหญ่ ” วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ

เพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ผนึกกาลัง3 สถาบันจัดงานใหญ่ ” วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจเพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายใต้ชื่องาน 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ””3gether : Run & Ride for Life”      วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 นี้คณะแพทยศาสตร์ จาก3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการจัดวิ่ง-ปั่นปันน้ำใจเพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มีการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง ได้ร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทาง เพื่อหารายได้ทั้งหมดไปใช้สาหรับผู้ป่วยยากไร้ในภูมิภาค โดยเริ่มต้นออกวิ่งพร้อม ๆ กัน ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่กรุงเทพมหานคร และจะสิ้นสุดการวิ่ง/ปั่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่แต่ละสถาบันพร้อม ๆ กันในเวลาประมาณ 09.00 น. และจะทำพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันทั้ง 3 สถาบันของแต่ละภูมิภาค

รศ.นพ.ชาญชัย   กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในฐานะศูนย์กลางของการดูแลผู้ป่วยในภูมิภาคนี้ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด มีคุณภาพที่ทัดเทียมกับระดับประเทศ และนานาชาติเพื่อรองรับผู้ป่วยทุกระดับรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคและยุ่งยากในการให้การรักษา กองทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของระบบบริการทางการแพทย์ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย ทางทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทีมวิชาชีพให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นมีความสามารถดูแลผู้ป่วยในทุกระดับได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวและว่า สำหรับรายละเอียดของเส้นทางการวิ่ง 3gether run and ride for life ของสามสถาบันแพทย์ส่วนภูมิภาค 22-28 ก.ค.2560 สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นแกนหลัก  ในเส้นทาง กรุงเทพ -สระบุรี – นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ – อุบลราชธานี – ยโสธร – ร้อยเอ็ด – มหาสารคาม – ขอนแก่น  11 จังหวัดรวมระยะทาง   945 กิโลเมตรโดยระยะทาง Day 1 : 22 กค  กรุงเทพ – สระบุรี Day 2 : 23  กค  สระบุรี – นครราชสีมา Day 3 : 24  กค  นครราชสีมา – สุรินทร์ (ผ่านบุรีรัมย์) Day 4 : 25  กค  สุรินทร์ – อุบลราชธานี (ผ่านศรีสะเกษ) Day 5 : 26  กค  อุบลราชธานี – ร้อยเอ็ด (ผ่านยโสธร) Day 6 : 27  กค  ร้อยเอ็ด – บ้านไผ่ (ผ่านมหาสารคาม) Day 7 : 28  กค  บ้านไผ่ – รพ.ศรีนครินทร์ในส่วนการร่วมบริจาค บริจาค 250 บาท รับผ้าบัฟหรือหมวกไวเซอร์บริจาค 300 บาท รับเสื้อวิ่งคอกลมมีแขนที่ระลึกบริจาค 500 บาท รับเสื้อและหมวกหรือผ้าบัฟบริจาค 1000 บาทรับเสื้อจักรยานที่ระลึก หรือผู้มีจิตศรัทรา ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641 – 3 -009595 บัญชี:3 สถาบันแพทย์วิ่งปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้

       “อีสานภูมิภาคที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า เป็นภูมิภาคที่ประชากรมีฐานะยากจนที่สุดในประเทศ และเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของทุกๆคนและนับเป็นความสูญเสียมหาศาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อผู้ป่วยโรคซับซ้อนจำนวนมากจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรับการรักษาในกรุงเทพฯ ในเรื่องนี้ดังนั้นจึงได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา ” รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads