วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

เมทนีดล!ครองเเชมป์รางวัลคุณภาพสากลระดับประเทศสมัยที่ 2 ต่อเนื่อง

เมทนีดล!ครองเเชมป์รางวัลคุณภาพสากลระดับประเทศสมัยที่ 2 ต่อเนื่อง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เมทนีดล!ครองเเชมป์รางวัลคุณภาพสากลระดับประเทศสมัยที่ 2 ต่อเนื่อง

ฝีมือบริหารเป็นเลิศมาตรฐานสากลในเวลาเพียงไม่ถึง 10 ปีของการก่อตั้ง

น.ส.อรทัย  สันติเมทนีดล

นางสาวอรทัยสันติเมทนีดลผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลจังหวัดขอนแก่นเข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรในรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School) ระดับคุณภาพดีมากรุ่นแรกเป็นสมัยที่สอง มอบโดยนายพะโยม   ชิณวงศ์   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)รวมถึงข้าราชการสช.ร่วมแสดงความยินดีซึ่งโรงเรียนเมทนีดลเป็นหนึ่งใน 15 โรงเรียนเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศนี้สร้างความปิติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนเมทนีดลทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติและพี่น้องชาวขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครทั้งนี้ยืนยันความสามารถศักยภาพสามด้านคือ

หนึ่งผลลัพธ์ของนักเรียนเมทนีดลเป็นพลโลกที่สมบูรณ์

สองหลักสูตรและกิจกรรมเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล

สามการบริหารงานคุณภาพความเป็นเลิศของผู้อำนวยการโรงเรียน

มั่นใจได้ว่าโรงเรียนเมทนีดลครบถ้วนคุณภาพการศึกษาระดับสากล

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads