วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ขอนแก่นปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ขอนแก่นปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขอนแก่นปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

จ.ขอนแก่นปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “7 วันอันตราย” มีอุบัติเหตุสะสม 76 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 75 คน เสียชีวิตสะสม 12 คน พ่อเมืองเข้มสั่งการข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ จยย. มีวินัย รู้กฎหมายจราจร


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ม.ค. ที่ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น นายอภิชัย จำปานิล หน.สนง.ปภ.จว.ขอนแก่นนายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ร่วมกันปิดศูนย์ ฯ


นายอภิชัย จำปานิล หน.สนง.ปภ.จว.ขอนแก่น สรุปผลการดำเนินงานของ ศูนย์ฯ ที่ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยใช้ชื่อว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” ในระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค.2561 (รวม 7 วัน) โดยมีเป้าหมายสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และขอสรุปผลการดำเนินงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงดังกล่าว
ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีอุบัติเหตุสะสม 76 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 75 คน เสียชีวิตสะสม 12 คน ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ / เสียชีวิต เป็นรถนั่งส่วนบุคคล ได้แก่ รถมอเตร์ไซค์ รถปิคอัพ รถเก๋ง ประเภทถนน ได้แก่ถนนใน อบต/ หมู่บ้าน บริเวณจุดเกิดเหตุได้แก่ถนนทางตรง ทางโค้ง และทางแยก โดยมีช่วงเวลา 16.00- 20.00 น.มีมากที่สุด รองลงมา 12.00 – 16.00 และ 08.00- 12.00 ซึ่งมีสาเหตุได้แก่ เมาสุราอันดับ 1 รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำหนด และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ มีอายุระหว่าง 15-25 ปีมากที่สุด


นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้ไม่สามารถควบคุมตัวเลขจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ได้เพราะมีผู้เสียชีวิต 12 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1 คน พร้อมกับจำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นจากเดิมแม้ไม่มากนักก็ตาม โดยมีเจ้าหน้าที่ทำงานในการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นกว่าเดิม จำนวน 22,000 คน ตามจุดตรวจ จุดสกัด ทั่วจังหวัดขอนแก่น จำนวน 400 จุด ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มข้น ก็ยังไม่สามารถควบคุมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาได้


ดังนั้นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน จ.ขอนแก่น ทางจังหวัดจะร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจะดำเนินการรณรงค์ทั้งปี 2561 ด้วยการสร้างวินัยของผู้ขับขี่รถยนต์ รถ จยย. พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จังหวัดต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุดในด้านการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกนิรภัย และขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads