วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.รวมใจถวายความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.รวมใจถวายความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.รวมใจถวายความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.เพ็ญศรี    เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ “ผู้รับอิ่มใจผู้ให้อิ่มบุญ”ร่วมแบ่งปันเครื่องใช้อุปโภคบริโภคหนังสือและของเล่นเพื่อมอบแก่ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น ตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

รศ.ดร.เพ็ญศรี    เจริญวานิช

        รศ.ดร.เพ็ญศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับ เดือนพฤษภาคม  2562 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปีติของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการนี้คณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งยังได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ “ผู้รับอิ่มใจผู้ให้อิ่มบุญ”ตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯในการสืบสานต่อยอดรักษาเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนโดยจัดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับชาวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่นักเรียนผู้ขาดโอกาส โดยการร่วมบริจาคเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นน้ำปลาน้ำตาลทรายเครื่องประกอบครัวน้ำยาถูพื้นเป็นต้นเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่น

                “โอกาสนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมแต่งกายด้วยโทนสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกันตลอดช่วงวาระมหามงคลครั้งนี้ พร้อมทั้งตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะหรือประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่และบ้านเรือนเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลตามหมายกำหนดการ

ซึ่งได้แก่ วันที่ 4 พฤษภาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 5 พฤษภาคม เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคและวันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ปราสาท หรือร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตลอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้”คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวในท้ายที่สุด

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads