วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมลงแขกเกี่ยว”ข้าวนาบุญ”วัดป่าพุทธญาณรังษี

ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมลงแขกเกี่ยว”ข้าวนาบุญ”วัดป่าพุทธญาณรังษี
Header Ads
Header Ads

ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมลงแขกเกี่ยว”ข้าวนาบุญ”วัดป่าพุทธญาณรังษี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 7 พ.ย.ที่วัดป่าพุทธญาณรังษี บ.พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย ผกก. สภ. เมืองขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.ย่อย พระลับ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว บนที่นาข้าวเหนียว ในเนื้อที่รวมกว่า 4 ไร่ ที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวชุมชนในพื้นที่ โดยมีดร.พระปลัดวรรธนา ญาณวโร ประธานสงฆ์วัดป่าพุทธญาณรังสี เป็นต้นคิดที่จะนำข้าวเหนียวไรท์เบอรี่ ปลูกไว้จำนวน 4 ไร่ ที่ปลูกไว้ในพื้นที่วัดแห่งนี้ โดยทางวัดได้ตั้งชื่อว่า “ข้าวนาบุญ”


โดยพระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษี กล่าวว่า วัดวัดป่าพุทธญาณรังษี แห่งนี้มีพระรวมทั้งหมด 3 องค์ ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า 5 ปี ด้วยแรงศรัทธาของคนในชุมชนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วทั้งประเทศ บนพื้นที่รวม 13 ไร่ โดยที่วัดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตสงฆ์ 4 ไร่ สถานที่ปฎิบัติธรรม 4 ไร่ และอีก 5 ไร่เป็นพื้นที่ที่นำมาผสมผสานในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาผนวกรวมกับพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา การทำพื้นที่เกษตรผสมผสาน และพื้นที่ปลูกข้าว.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads