วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

 “อนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ”ผู้บริหารอาชีวดีเด่น

 “อนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ”ผู้บริหารอาชีวดีเด่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

   “อนงค์ลักษณ์  พูลสุวรรณ”ผู้บริหารอาชีวดีเด่น

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่ตามที่นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้ ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ณ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี นั้นปรากฏว่า


นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นหนึ่งเดียวของผู้บริหาร อาชีวะจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณที่ดี สนับสนุนและส่งเสริม สวัสดิภาพให้บุคลากร และผู้เรียน เป็นแบบอย่างที่ดีจนเป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชน ที่สำคัญยิ่งคือเป็นผู้บริหารที่ขับเคลื่อน สถานศึกษาสายอาชีพสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาผู้เรียน และผู้สอนแบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบ นำสู่ความสำเร็จ จนได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยรับพระราชทานรางวัลจากพระราชหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กทม.

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads