วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2022 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และเกษตรอย่างยั่งยืน

ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2022 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และเกษตรอย่างยั่งยืน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนจัดงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2022 เพิ่มขีดความสามารถการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และเกษตรอย่างยั่งยืน

ไฟร์เวิร์คสร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 3 สมาคมหลักอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนการจัดงาน Sugarex Thailtand และ Agri Expo 2022 มหกรรมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมอ้อย, น้ำตาล, เอทานอล และการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งที่ 3 การจัดงาน Sugarex Thailand และAgi Expo 2022 การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเพิ่มชีดความสามารถการผลิตอย่างยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และเกษตร 4.0 และเพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งเป็นการรวมตัวของนักวิซาการ ผู้ประกอบการ นักลงทุนคู่ค้าทั่วแถบทวีปเอเชีย


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2565 ที่บริเวณหน้าฮอลล์ 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น นายจารึก  เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Sugarex Thailand @ Agri Expo Thailand 2022  โดยมีนายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม Mr.Kenny Yong กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) นางปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) ดร.เทพวรรณ์ เตียมไธสง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  นายพิพันน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด  นายดร  สีโสภา เลขาธิการ ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน  นายรังสิต เฮียงราช ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

นายสามารถ  น้อยวัน

นายสามารถ  น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “สอน. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกและต้านการเก็บเกี่ยวโดยนำเทคโนโลยี เครื่องจักรมาใช้ในการบริหารจัดการในไร่อ้อยให้มากขึ้น มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งชันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”และในปีนี้ สอน. ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การปรับตัวของเกษตรกรซาวไร่ไทย ยุค 4.0 และในงานประชุมน้ำตาลนานาชาติ “Sugar
Industry Outlook and Forecast in Southeast Asia”

นางปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการบริษัท ไฟร์เวิร์ตส มีเดีย (ไทยแลนด์) กล่าวว่าการจัดงาน Sugarex Thailand แล: Agri Expo 2022 ครั้งที่ 3 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 89 กันยายน 2565 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยชูการ์ มิลเสอร์ จำกัด องค์กรทั้งภาครัฐและเอกซนประมาณ 100 ราย หน่วยงาน ร่วมกันจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย ประชุมน้ำตาลนานาซาติ สัมมนาทางเทคโนโลยี และงานแสดงสินค้า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล และการเกษตร อีกทั้งภายในงาน ยังมีเวทีสัมมนาเทคโนโลยี Smart Farm เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การผลิตอย่างยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาล และเกษตร 4.0 ซึ่งเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าฟังสัมมนาฟรี ที่บริเวณ เวทีสัมมนางาน Sugarex Thailand และ Agri Expo 2022 เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆปี และเป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค ด้าน
อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล เอทานอส และการเกษตร ซึ่งภายในงาน จะได้พบกับผู้ผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผสิตชั้นนำจากต่างประเทศที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาล รวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย
อย่างครบวงจร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถข้ามาชมงานได้วันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads