วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

“ผู้ว่าฯไกรสร” เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

“ผู้ว่าฯไกรสร” เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ผู้ว่าฯไกรสร” เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น


      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 1) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 ชุด โดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ๆ จากนั้นเดินทางไปยังบ้านบึงสวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของ พระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จำนวน 100 ชุด

 


    ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรสรกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางกรรณิกา  กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ


     ในโอกาสนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ
    โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านบึงสวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ชุด ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้


  จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจาก พายุโนรู ที่อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เกิดน้ำฝนสะสม และเป็นพื้นที่เส้นทางน้ำหลากและรับน้ำจากจังหวัดติดกัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน โรงเรียน ได้รับความเสียหายในสถานการณ์อุทกภัยใน16 อำเภอ 1,082 หมู่บ้าน ราษฎรเสียชีวิต 5 ราย ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 18,888 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เหลือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมอยู่.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads