วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จัดแข่งครบ4ประเภท ชิงเงินรางวัลกว่า 2ล้านบาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จัดแข่งครบ4ประเภท ชิงเงินรางวัลกว่า 2ล้านบาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จัดแข่งครบ4ประเภท ชิงเงินรางวัลกว่า 2ล้านบาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ

“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นความร่วมมือของชาวขอนแก่นทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นรายการวิ่งระดับนานาชาติแห่งแรกของภาคอีสาน และจัดต่อเนื่อง จนเป็นประเพณีงานวิ่งที่จัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี


วันนี้(2ธ.ค.)เวลา 10.00 น. ที่ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. อ.บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และนายประภัสร์ สุขพันธ์โพธาราม Chief Technology Officer บริษัทลิลลี่ ฟาร์มาจำกัด ผู้สนับสนุนหลัก ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-29 ม.ค.66 นี้

นายไกรสร กองฉลาด

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นความร่วมมือของชาวขอนแก่นทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นรายการวิ่งระดับนานาชาติแห่งแรกของภาคอีสาน และจัดต่อเนื่อง จนเป็นประเพณีงานวิ่งที่จัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปสู่การวิ่งระยะไกลในระดับมาตรฐานสากล ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นมหกรรมกีฬามวลชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นและประเทศชาติอีกด้วย
“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023”เป็นการจัดครั้งที่ 18 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 จัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน และประเภทฟันรันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยมีรางวัลเงินสดกว่า 2,000,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“การจัดครั้งนี้เราได้เพิ่มรางวัลพิเศษเฉพาะคนไทย ในประเภท Over All ทั้งระยะมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน และมีรางวัลท็อปร้อย ทั้งสามระยะ และยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย”นายไกรสร กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข)กล่าวต่อว่า การแข่งขันวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยริเริ่มเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศ และเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการ เสพสารเสพติดของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น รวมถึงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จึงจัดให้มีการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี
ซึ่งมีอีกกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการควบคู่กับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ นั่นคือ การจัดโครงการ “สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี โดยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 60 โรงเรียน ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกในโรงเรียน และสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2023 เราได้เปลี่ยนเส้นทางวิ่งในประเภทฟันรันหรือเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5.4 กิโลเมตร โดยครั้งนี้ จะมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะวิ่งในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ปล่อยตัวเวลา 7.00 น. ที่ถนนสีฐานบริเวณหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก วิ่งไปรอบอุทยานเกษตร และเข้าเส้นชัยที่บริเวณถนนหน้าคุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน นักวิ่งทุกคนจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ บนเส้นทางที่ปลอดภัยและสวยงามภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะที่การวิ่งระยะไกลทั้งฟูลมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงถนนและปรับทัศนียภาพตลอดเส้นทางวิ่งให้มีความสวยงามปลอดภัย อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา ก็มีการตั้งจุดกองเชียร์ตลอดเส้นทางอีกด้วย


“อยากเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมมหกรรมการออกกำลังกายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ณ วันนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วมากกว่า 1 หมื่นคน โดยมีทั้งนักวิ่งชาวไทยในทุกภูมิภาคและนักวิ่งต่างชาติทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน”อธิการบดี ม.ขอนแก่น กล่าว

นายประภัสร์ สุขพันธ์โพธาราม

ส่วน นายประภัสร์ สุขพันธ์โพธาราม Chief Technology Officer บริษัท ลิลลี่ ฟาร์มา (Lily Pharma) ในกลุ่มบริษัท KKU Miss Lily Holding ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “N-Dro Care” สเปรย์พ่นคอสูตรแอนโดรกราโฟไลด์ นาโนอิมัลชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดแข่งขันขอนแก่นมาราธอน ครั้งที่ 18 ในครั้งนี้ กล่าวว่าการเข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันรายการนี้ของลิลลี่ ฟาร์มา ถือเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการให้คนไทยทุกวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยอยู่เสมอ ทั้งจากการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และการเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ช่วยป้องกันโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้
เช่นเดียวกับสเปรย์ N-Dro Care ที่บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาขึ้นมาช่วยคนไทยในช่วงโควิด โดยใช้เทคโนโลยีและทีมวิจัยของคนไทยในการพัฒนาสารแอนโดรกราโฟไลด์ให้อยู่ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งนวัตกรรม นาโนอิมัลชั่น และสารสกัดดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ได้อีกมากในอนาคต.

อาจารย์บุญกิจ  อุ่นพิกุล

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads