วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

 “มข.”ผุดหลักสูตรใหม่ ! สร้าง AI หนุนการตลาดในโลกออนไลน์

 “มข.”ผุดหลักสูตรใหม่ ! สร้าง AI หนุนการตลาดในโลกออนไลน์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มข.”ผุดหลักสูตรใหม่ ! สร้าง AI หนุนการตลาดในโลกออนไลน์


   วันที่ 4 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานถึงความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เปิดหลักสูตรใหม่สร้าง AI หนุนการตลาด ในโลกออนไลน์ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกกำลังมุ่งสู่การค้าแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ  ปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทใหญ่ต่างขายสินค้าผ่านแพตฟอร์มออนไลน์ทั้งสิ้น  ฉะนั้นเทคโนโลยี AI จึงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการตลาดและเพิ่มยอดขาย ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค จึงไม่แปลกใจเลยที่แม้แต่คิดถึงสินค้าใด สินค้านั้นก็จะปรากฏบนหน้าจอของท่านทันที   นั้นหมายความว่า AI แฝงอยู่ในทุกกิจกรรม ทุกพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   คงไม่เกินจริงนักหากจะกล่าวว่า บริษัทที่มีเทคโนโลยี AI ทางการตลาดที่เหนือชั้น ย่อมกำชัยเหนือกว่าคู่แข่งในโลกดิจิทัลเสมอ


   จากเรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ น.ส.ณัฐนรินทร์ ผลประพฤติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1   สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เจ้าของโครงงาน ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาระบบการแนะนำสินค้าของบริษัท  เผยว่า จุดเริ่มต้นของการเข้ามาเรียนหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เกิดจากความคิดที่ว่าจะนำความรู้จากศาสตร์ด้านนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครอบครัว และสามารถนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ ที่ตนสนใจหรือถนัด โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
“สำหรับโปรเจคคิดค้นแอปพลิเคชั่นแนะนำสินค้า ได้แรงบันดาลใจจากการต่อยอดธุรกิจส่วนตัว โดยใช้ธุรกิจครอบครัวเป็นโมเดลการพัฒนา เช่น หากลูกค้าสั่งหมึกพิมพ์ ตรายาง เครื่องปริ้นท์ งานเอกสาร ฯ  AI จะช่วยจัดอัลกอริทึมจากประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งจะสามารถแนะนำสินค้าที่ใกล้เคียง ให้ลูกค้าได้  นอกจากนี้ในการศึกษาต่อในชั้นปริญญาโท ได้เน้นการศึกษาพัฒนาโครงสร้างเชิงลึก คือ  Broad – based Learning การเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวางและหลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถทำได้รวดเร็วกว่าตัวเดิม และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านธุรกิจ การบัญชี เป็นต้น”
“หลังจากได้เข้าศึกษาสาขานี้ นักศึกษามีความชื่นชอบเพราะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้หลายด้าน ไม่จำกัดความรู้เฉพาะสายและสามารถเรียนรู้เชิงลึกได้ทุกสาย  สำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านศาสตร์นี้ ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ถ้าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ก็สามารถมาเรียนศาสตร์นี้ได้ เพราะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากพัฒนาตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ “ณัฐนรินทร์ กล่าวปิดท้าย ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีไม่เพียงแค่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาให้ทันยุค ทันสมัย  ดังนั้นหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นสาขาที่ตอบโจทย์และสามารถผลิตบัณฑิต บุคลากรด้าน AI ต่อความต้องการตลาดโลกเป็นอย่างมากในขณะนี้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads