วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “กฟผ.”จัดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับ ปชช.

 “กฟผ.”จัดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับ ปชช.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “กฟผ.”จัดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับ ปชช.


กฟผ. จัดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการในพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกฟผ. 230 kV.พังโคน-บึงกาฬ และ 115 kV.พังโคน-บึงกาฬ พาดผ่าน เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ.ต่อไป


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ นำโดย ประธานรุ่น วิศวะจุฬา 2517 ประธานชมรมน้องใหม่จุฬา 2517 ,
วิศวะจุฬาฯ รุ่น 58 , เตรียมอุดม 35 , เซ็นต์โยเซฟคอนแวนต์ พร้อมด้วย นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) และ ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) โดยมี นายก้องหล้า คุ่มเคี่ยม ปลัดอำเภอพรเจริญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ผู้แทนนายอำเภอพรเจริญ กล่าวต้อนรับ , นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 (ช.อปอ-2.) กฟผ. เป็นผู้กล่าวรายงาน


วัตถุประสงค์ของจัดงานโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 และ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต วิศวะจุฬา 2517 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จากนั้น นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ช.อปอ-2. กฟผ. , นางปรียาภรณ์ มิตรสมาน พช.6 แผนกปฏิบัติการกิจการด้านสังคม (หปส-ย.) ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) และนางสาวปรัชญาปารมิตา ภูมณี วก.8 หชสอ-ย., กชส-ย. นายอารักษ์ ดำรงสัตย์ พบ. 7 หกบส-ห.,กบพภ-ห. พร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งอุดรธานี 3 , ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมต้อนรับและนำประธาน พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมหน่วยบริการ โครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 519 โดยมี นางสาวจารุณี เชิญกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นายธีรภัทร ทองวิเศษสุข , นายพิชญา มงคลสินธุ์ นักทัศนมาตร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นผู้ให้บริการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับบริการรวมจำนวน 500 คน


โอกาสนี้ กฟผ.ได้มอบน้ำดื่ม กฟผ. จำนวน 84 โหล , แท่นกดเจลแอลกอฮอล์ แบบใช้เท้าเยียบ จำนวน 3 ชุด , แอลกอฮอล์เจลขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.230 kV.พังโคน-บึงกาฬ และ 115 kV.พังโคน-บึงกาฬ พาดผ่าน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ.ต่อไป

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads