วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ขอนแก่นเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาดPLUS@ขอนแก่น

ขอนแก่นเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาดPLUS@ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขอนแก่นเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาดPLUS@ขอนแก่น

ขอนแก่นเปิดแล้วงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาดPLUS@ขอนแก่น จัดยิ่งใหญ่เพื่อตอกย้ำจุดขายที่เอกลักษ์ของแต่ละจังหวัด เน้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสู่พื้นที่ 12 จังหวัดและกระจายตัวของนักท่องเที่ยว อันนำไปสู่การกระจายรายได้ไปยังจังหวัดพื้นที่เป้าหมายเพิ่มมากขึ้น  พบแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ สินค้าโอท๊อบ อาหารถิ่นจากผู้ประกอบการกว่า 100 รายพร้อมสายการบินนกแอร์และธนาคารกรุงเทพฯ                           

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 7 ก.ค. นายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม…พลาดPLUS@ ขอนแก่น “จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยในพิธีเปิดมีนางสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)พ.อ. เอกภพ  พันธสกุล  หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มลฑลทหารบกที่ 23 นางสาวจิระดา  พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานขอนแก่น นายสิทธิกุล   ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ   สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  นางศศิธร  ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน พร้อมนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก

นายพงษ์ศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพราะมีทำเลที่ตั้งอยู่ในแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และแนวเหนือ – ใต้ ซึ่งนอกจากมีโครงข่ายทางถนนที่สามารถรองรับจำนวนเที่ยวบินได้มากกว่า 30 เที่ยวบินต่อวัน นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากมองเห็นศักยภาพ นอกจากนั้น จังหวัดขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนา(Mice City)ในระดับภูมิภาคและระดับสากล มีโรงแรมที่ได้มาตรฐาน สวนสนุก ร้านอาหาร ที่มีคุณภาพจำนวนมาก เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวได้ ทางด้านก่ารท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี เช่นประเพณีผูกเสี่ยว พร้อมทั้งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่คุณภาพดีเลื่องชื่ออีกด้วย นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศาสนาที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง

นางสมฤดี ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ได้ดำเนินโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาดPius ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมุ่งหวังให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยว จากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวทางเลือกที่มีศักยภาพ เป็นผลประสบความสำเร็จอย่างดี จากผลสำรวจข้อมูลนักท่องเที่ยวมีอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ 12 เมืองต้องห้าม..พลาด ถึงร้อยละ 82 และในจำนวนนี้ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวถึงร้อยละ 26 โดยในปี 2559 มี่นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือประมาณ 19.66 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 หรือประมาณ 62,400 ล้านบาท

สำหรับในปี2560 จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นปลุกกระแสเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมค้นหา ชื่นชมกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ของ “12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus” ที่นักท่องเที่ยวอาจไม่เคยเดินทางไป หรือยังไม่ได้ไปสัมผัสถึงสิ่งที่น่าสนใจมาก่อน อาทิ 9 อย่างห้ามพลาดในเมืองต้องห้าม…พลาด อาหารถิ่น วิถีชุมชนที่มีความหลากหลาย

และเพื่อกระตุ้นให้เกิดเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ททท.กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม… พลาด Plus” ใน 5 ภูมิภาค โดยสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม… พลาด Plus@ ขอนแก่น ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคมนี้ ทุกท่านจะได้พบกับแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ สินค้า OTOP อาหารถิ่น รวมทั้งกิจกรรมสาธิตที่น่าสนใจ จากผู้ประกอบการกว่า 100 ราย พร้อมสายการบินนกแอร์ และธนาคารกรุงเทพฯ

         “โดย ททท.คาดหวังว่า การจัดงานในครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนและกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคให้เด่นชัด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศต่อไป”นางสมฤดีกล่าว

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads