วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

เทศกาลวูลาน Le Vu lan Bao Hieu: ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของชุมชนชาวไทยเชื่อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี

เทศกาลวูลาน Le Vu lan Bao Hieu: ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของชุมชนชาวไทยเชื่อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 

เทศกาลวูลาน Le Vu lan Bao Hieu: ประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามของชุมชนชาวไทยเชื่อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี

ความกตัญญูรู้คุณเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของชาวเวียดนามที่ได้ถือปฏิบัติมาช้านาน การปฏิบัติเช่นนี้นอกจากจะเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชาวเวียดนามแล้วยังเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปอีกด้วย ในแต่ละปี เมื่อเทศกาลวูลานใกล้จะเวียนมาบรรจบ ลูกหลานชาวเวียดนามต่างก็รอคอยที่จะได้มีโอกาสติดดอกกุหลาบนอกเสื้อของตนเพื่อระลึกถึงพระคุณบิดมารดา ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบโต รวมถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามดังกล่าวในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดสุนทรประดิษฐ์ (CHUA KHANH AN) ได้ร่วมมือกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานีจัดงานเทศกาลวูลานบ๊าวเฮี๊ยว (Le Vu lan Bao Hieu ) ให้บรรดาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย พร้อมกับจัดทำพิธีสวดมนต์ให้ผู้ได้เสียสละเพื่อป้องกันอธิปไตยของเวียดนามในหมู่เกาะพาราเซลและเกาะสแปรตลีย์

เทศกาลดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรม – ศาสนาของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ในแต่ละปีเพื่อเป็นการ “สั่งสอน” ลูกหลานมีความกตัญญูต่อพระคุณบิดามารดา ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ รวมถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับระลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อการปกป้องประเทศชาติ ในขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมจริยธรรม “ดื่มน้ำจำแหล่งที่มา” “กินผลไม้จำผู้ปลูกต้น” อันดีงามของชาวเวียดนาม นี่ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในประชาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย

เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่สำหรับชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยเมื่อพิธี Vu Lan ในปีนี้ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากคณะกรรมการกลางพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนามนำโดยพระ Thlch Tanh Nhiep สมาชิกคณะกรรมการกลางพุทธสมาคมแห่งประเทศเวียดนาม ประธานคณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดกว๋าง บิ่นห์ นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากสถากงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นและบรรดาชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และพระภิกษุ ภิกษุณีมาร่วมงาน ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศเวียดนามมาสื่อข่าวอีกด้วย

ในบรรยากาศที่เคร่งขรึมของพิธีสวดมนต์ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามได้ส่งคำอธิษฐานให้วิญญาณของผู้ล่วงลับ แสดงความกตัญญูต่อบิดมารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษและวีรบุรุษของชาติผู้ได้เสียสละชีวิตเพื่ออิสรภาพและเสรีภาพของมาตุภูเวียดนาม หลังจากพิธีสวดมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับฟังการเทศน์ของพระ Thlch Tanh Nhiep

ในการเทศน์และบรรยายคุณธรรม พระ Thlch Tanh Nhiep ได้อธิบายแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเกี่ยวกับความหมายของเทศกาลวูลาน คุณธรรม จริยธรรมของพุทธศาสนาคำสอนทางพุทธศาสนาและทบทวนประวัติศาสตร์ อันน่าภาคภูมิใจของประเทศ ระลึกถึงตัวอย่างวีรบุรุษได้เสียสละตัวเองเพื่อป้องกันและรักษาอาณาเขต ทะเลหมู่เกาะของชาติ ยืนยันอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะพาราเซลและเกาะสแปรตลีย์ หรือ Hoang Sa และ Truong Sa; ในเวลาเดียวกันก็เป็นพึงปรารถนาสำหรับชาวเวียดนามในต่างประเทศที่จะยกความกตัญญูให้กับคนรุ่นก่อนๆ ส่งเสริมความรักให้กับบ้านเกิดเมืองนอน มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและการพัฒนาประเทศ

นามตัวแทนของบรรดาชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี นาย ตราน มินห์ ดื๊ก Tran Minh Duc ประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายของพรรคและรัฐเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้และปกป้องอธิปไตยของชาติในทะเล นอกจากนี้ นาย ตราน มินห์ ดื๊ก เน้นว่าชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ในจังหวัดอุดรธานีจะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – ไทย ให้นับวันยิ่งพัฒนาในเชิงลึก

พิธีวูลาน ได้เสร็จสิ้นด้วยดี ผ่านกิจกรรมนี้ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานีโดยเฉพาะและในทั้งประเทศไทยโดยทั่วไปได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความสนิทสนมมากขึ้นเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และความเป็นเอกราชของเวียดนาม ตลอดจนประเด็นอธิปไตยในทะเลและการป้องกันประเทศชาติ

นายสมบูรณ์   สุขชัยบวร / รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads