วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“วิริยะประกันภัย”เข้ม!จนท.บริการสินไหมทดแทนแบบ 4.0

“วิริยะประกันภัย”เข้ม!จนท.บริการสินไหมทดแทนแบบ 4.0
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“วิริยะประกันภัย”เข้ม!จนท.บริการสินไหมทดแทนแบบ 4.0

บมจ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)จัดอบรมสินไหมเชิงรุกในหัวข้อ “มาตรฐานงานบริการสินไหมทดแทน 4.0”ให้กับเจ้าหน้าที่ มีความพร้อมทำความเข้าใจในแต่ละเหตุการณ์ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือได้ทันถ่วงที รวดเร็วเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เน้นสร้างความพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 1 ต.ค. ที่ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการจัดอบรมสินไหมเชิงรุกในหัวข้อ “มาตรฐานงานบริการสินไหมทดแทน 4.0”ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุและเจ้าที่สรุปความเสียหาย ในภาค 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จำนวนกว่า 200 คน โดยมีนายสมชาย   เกษมทวีศักดิ์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 นายมนูญ   นาควรพงศ์ ผู้จัดการบริษัทวิริยะ จำกัด (มหาชน)สาขา ขอนแก่น ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายฯและผู้บริหาร ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้องานบริการไหมสินให้เป็นศูนย์สินไหมมาตรฐานงานสินไหมทดแทน แก่เจ้าหน้าตรวจสอบอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่สรุปความเสียหายในภาค 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานสินไหมในสถานการณ์ทุกวันนี้ภัยทุกอย่างเกิดขึ้นมาเยอะมาก ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ภัยอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้นแล้วนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมทำความเข้าใจในแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจะไปให้ความช่วยเหลือให้ทันถ่วงที รวดเร็วเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

นายณัฐพงศ์ กล่าวด้วยว่าในการจัดอบรมพนักงานในครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ที่จะมีบทบาทออกไปให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุต่างหรือจากภัยธรรมชาติต่างๆ จึงมีการนัดพบปะพูดคุยกัน จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในภาคอีสานทั้งหมดให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน รวมไปถึงลูกค้าหรือผู้ค้าของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้รับความสะดวกและได้รับการสินไหมได้ทันถ่วงที โดยในยุคปัจจุบันนี้ที่เรียกว่า 4.0 คือต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า รวดเร็วในการให้บริการในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้น และในส่วนของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องแนวปฏิบัติของ คปภ.ที่จะทำงานด้วยกันด้วยความรวดเร็วในกรอบของประกันภัยได้อย่างเหมาะสม

นายณัฐพงศ์ บุญเย็น

นายณัฐพงศ์ กล่าวอีกว่า ถ้าหากเกิดเหตุจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยน้ำท่วมช่วง 2-3 เดือนเจอบ่อยมาก ถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้นก็ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ก็ได้โดยแจ้งเหตุด่วน เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือทันถ่วงที สายด่วน บริษัทฯ 1557 โทรได้ทั่วไทยของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในภาคอีสาน เพื่อจะได้เข้าไปดูแลท่านได้อย่างรวดเร็วในการช่วยเหลือในเบื้องต้น และเพื่อบรรเทาอุบัติในเรื่องของการบาดเจ็บ ส่วนเรื่องของน้ำท่วม บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าน้ำท่วมแล้วบริษัทฯให้ความช่วยเหลือด้านอะไร ก็ด้านอย่างรถยนต์ของท่านโดนน้ำท่วมรถเกิดความเสียหาย ถ้ามีการทำประกันภัย พ.ร.บ.ชั้น 1 ก็จะคุ้มครองคนขับด้วย หรือซื้อประกันภัยประเภทอื่นที่ซื้อประกันภัย ภัยน้ำท่วมไว้สามารถแจ้งได้ในเหตุภัยธรรมชาตินี้ ในช่วงหลังๆเกิดขึ้นบ่อยมาก เพราะทางบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)จึงได้มีการจัดประกันภัยอุบัติเหตุและประกันภัยธรรมชาติไว้ เพราะเกิดบ่อยมาก.

นายสมชาย   เกษมทวีศักดิ์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 บมจ.วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads