วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

ครูบำนาญ-ศิษย์เก่า -ปัจจุบัน“โรงเรียนสนามบิน” ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารใหม่-ทอดผ้าป่าการศึกษา

ครูบำนาญ-ศิษย์เก่า -ปัจจุบัน“โรงเรียนสนามบิน” ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารใหม่-ทอดผ้าป่าการศึกษา

ครูบำนาญ-ศิษย์เก่า -ปัจจุบัน“โรงเรียนสนามบิน” ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารใหม่-ทอดผ้าป่าการศึกษา

      พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือเจ้าคุณอลงกต เป็นประธานสงฆ์ทำพิธีเจิมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 98 ปีโรงเรียนโรงเรียนสนามบิน พร้อมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี การศึกษา เพื่อหารายได้พัฒนาการจัดการศึกษา  โรงเรียนสนามบิน  โดยมีผู้มีจิตรศรัทธา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ครูบำนาญคณะครู และศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ร่วมทำบุญคึกคักได้ยอดเงินกว่า 209.892 บาท  

 

     เมื่อเวลา 07.10 น.วันนี้ (5พ.ย.60) ที่โรงเรียนสนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีพิธีเปิดเจิมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 98 ปีโรงเรียนโรงเรียนสนามบิน   พร้อมพิธีทอดผ้าผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ และ ดร.วรโชติ   พัฒน์ดำรงจิตร  เจ้าโรงแรมเจริญธานีของ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  

                    

                   ดร.เวหา   เลพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน

 

    ดร.เวหา   เลพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน เปิดเผยว่า โรงเรียนสนามบิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2463 ครบรอบ 98 ปี และได้รับการอนุมัติงบประมาณการก่อสร้าง แบบ 318 ล/55 ก. ในสมัยที่ นายบัวเรียน   อโรคยานันท์ เป็น ผู้อำนวยการ อาคารหลังนี้ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยใช้เป็นอาคารเรียน IEP ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง ICT และห้องประชุมโรงเรียน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสนามบิน ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจำนวน 99 กอง

โดยมีผู้มีจิตรศรัทธา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ครูบำนาญคณะครู และศิษย์เก่า-ปัจจุบัน ร่วมทำบุญคึกคักได้ยอดเงินกว่า 209.892 บาท โดยได้รับความเมตาจากเจ้าคุณหลวงพ่ออลงกต สนับสนุนมอบเงินงบประมาณครั้งแรก 1,100,000 บาท ด้วยในครั้งนี้  

 

 

 

About The Author

Related posts