วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

“ซันสวีท”โรดโชว์เสนอขายหุ้น SUN จ.ขอนแก่น  พร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI

“ซันสวีท”โรดโชว์เสนอขายหุ้น SUN จ.ขอนแก่น  พร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ซันสวีท”โรดโชว์เสนอขายหุ้น SUN จ.ขอนแก่น  พร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม ประธาน กก.บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นประธานเสนอหุ้นซันสวีท ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “KC” เสนอขายหุ้นต่อไอพีโอ 130 ล้านหุ้น โดยมี นายเสกสรรค์  ธโนปนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ดร.องอาจ  กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาขน)และผู้บริหาร ร่วมเสนอ ให้กับนักลงทุนในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจมีนักลงทุนในจ.ขอนแก่นและใกล้เคียงเข้ารับฟังข้อมูลจำนวนมาก

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายฐานลูกค้าและตลาดไปยังต่างประเทศ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีจากความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และข้าวโพดหวานที่มาจากประเทศไทยมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากลูกค้าต่างประเทศ โดยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มียอดส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลก โดยปี 2559 มีมูลค่าส่งออกข้าวโพดหวานมากกว่า 7,600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของมูลค่าการส่งออกรวมทั่วโลกที่มีมูลค่า 44,771 ล้านบาท ซึ่งสินค้าหลักของซันสวีท ได้แก่ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (CANNED CORN) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง (FROZEN CORN) ข้าวโพดหวานบรรจุสุญญากาศ (POUCH CORN)

“สำหรับผลประกอบการปี 2560 บริษัทตั้งเป้าเติบโตประมาณ 10% จากปี 2559 บริษัทมีรายได้ 1,725.95 ล้านบาท กำไรสุทธิ 111.55 ล้านบาท และผลดำเนินการช่วง 9 เดือน ของปี 2560 บริษัทมีรายได้ 1,273.67 ล้านบาท กำไรสุทธิ 111.49 ล้านบาท รวมถึงกำไรการผลิตของปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากปีก่อนที่มีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี”

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย

ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด “APM” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ ซันสวีท ได้ทำการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ดูแลตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

สำหรับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ถือว่าเป็นผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานของประเทศ ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 20 ปี โดยมีฐานลูกค้ามากว่า 200 ราย กระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน เป็นต้น มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกประมาณ 80% ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญามากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 50,000-100,000 ไร่ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและคิดค้นระบบ SMART FARM เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการพัฒนากระบวนเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads