วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

โตโยต้าแก่นนครมอบโชค

โตโยต้าแก่นนครมอบโชค
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โตโยต้าแก่นนครมอบโชค..

บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด เป็นประธานจัดพิธีมอบรางวัล กิจกรรม”ม่วน ซื่น คืนถิ่น” มูลค่ารวม 622,800 บาท ที่ โชว์รูม บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีกัลยา อังสันทัดสุข ผอ.ฝ่ายบัญขีและการเงิน นิรมล กรเจริญ ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธีรนันท์ แก้วกิ่งแก้วเจริญชัย ผอ.ฝ่ายบริหารหลังการขาย สุชาติ ชื่นชมกิจ ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน สิทธิพงษ์ ณ อุบล ผช.ผอ.ฝ่ายบริการหลังการขาย คุณาพันธ์ โชคสิทธิ์กุล ผช.ผอ.ฝ่ายการตลาด ทรงศักดิ์ ศักดิ์เจริญ ผจก.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ วิวัฒน์ โรจนเสเถียร ผู้บริหาร บริบัทโตโยต้าแก่นนคร พร้อมอุมาพร โพธิ์สุดตา บรรณาธิการ น.ส.พ.อีสานขอนแก่นนิวส์ สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมจับมอบรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่https://m.facebook.com/ToyotaKaennakornfamily/?__tn__=%7E-R

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads