กอ.รมน.ขอนแก่น จับมือ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

กอ.รมน.ขอนแก่น จับมือ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น

กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น
เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 1ก.พ ที่ ตลาดต้นตาล ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดขอนแก่น /ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๙ (ขอนแก่น) และคณะ ร่วมกับ นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาลขอนแก่น

พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน กล่าว่า จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการส่งเสริมให้ ตลาดต้นตาล เป็นตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นในการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการปรับปรุงตลาดและภูมิทัศน์ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง


พล.ต.กาจบดินทร์ กล่าวอีกว่าสำหรับตลาดต้นตาล เป็นตลาดกลางคืน เปิดทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. มีความโดดเด่นในการเป็นศูนย์รวมงานศิลปะ ของสะสม สิ่งประดิษฐ์ ศิลปินเปิดหมวก กลุ่มละคร และกลุ่มต่างๆ อีกหลายกลุ่ม มาแลกเปลี่ยนผลงานกัน มีเวทีการแสดงทางวัฒนธรรมทุกภาคหมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือน และมีร้านอาหารหลากหลายประเภทจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


พล.ต.กาจบดินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ค้า ตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมมือกันพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาการดำเนินงานของตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดต้นตาลขอนแก่นแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

 

About The Author

Related posts