แห่!นำเด็กจับฉลากเข้าอนุบาล โรงเรียนดังเมืองขอนแก่น

แห่!นำเด็กจับฉลากเข้าอนุบาล โรงเรียนดังเมืองขอนแก่น

แห่!นำเด็กจับฉลากเข้าอนุบาล โรงเรียนดังเมืองขอนแก่น

เมื่อเวลา 08.30 น.วันนี้ 10 มี.ค.ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ดร.ภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 1 เป็นประธานในพิธีการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล (อายุ 4 – 5ปี )ประจำปี 2561โดยมีนายเอกราช  ช่างเหลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลขอนแก่น ดร.อภิชาติ นาเลาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมผู้ปกครองและนักเรียนร่วมเป็นพยานและจับฉลาก กว่า 1,000 คน

 นายเอกราช   ช่างเหลา

นายเอกราช   ช่างเหลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลขอนแก่น  กล่าวว่า รร.อนุบาลขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่น   ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษาในการดูแลลูกหลานของพี่น้องจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เพราะฉะนั้นทุกปีที่ผ่านมาด้วยศักยภาพของคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ที่ดูแลแล้วก็สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่ทำให้ลูกหลานของเรา ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   เด็กนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ป.6  สอบได้ 100% ในการศึกษาต่อระดับมัธยม ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง นั้นเป็นเพราะคุณงาม ความดี ประสบการณ์และด้วยความสามารถของพัฒนาครูอาจารย์และนักเรียน ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ยืนอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

โดยเด็กนักเรียนบางรุ่นสามารถที่จะได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นที่น่าภูมิใจ จึงเป็นที่นิยมทั่วไปทำให้ผู้ปกครอง มีความต้องการที่จะให้ลูกหลานเข้ามาศึกษาต่อมาเรียนต่อที่โรงเรียนอนุบาล ทำให้เกิน ความสามารถของโรงเรียนที่จะรับได้ เพราะถ้าหากจะสอบทั้งหมดก็กลัวว่าจะไม่เป็นธรรม จึงได้จัดให้นักเรียนกับผู้ปกครองที่มีความสนใจอยากจะให้ลูกหลาน เข้ามาเรียน  โดยการดำเนินการจับฉลาก ถือว่าเป็นการเสี่ยงดวง จึงให้กำลังใจลูกหลานว่าโรงเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมในจังหวัดขอนแก่น ยังมีสถานที่เรียนอีกเยอะ หลายคนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอื่นๆก็เป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ ท้องถิ่นเป็นผู้นำระดับประเทศ หากลูกหลานท่านในพลาดในการจับฉลากก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะยังมีสถานที่ให้เข้าเรียนอีกมาก

  ดร.อภิชาติ นาเลาห์

ด้านดร.อภิชาติ นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยความจำเป็นของพื้นที่และความจำกัดของระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้รับได้เด็กนักเรียนจำนวนจำกัด ห้องละเท่าไหร่ เช่นห้องเรียนทั่วไป 10 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษภาษาจีน รวมทั้งหมด 15 ห้อง รวม 300 คน พร้อมทั้งนโยบายของทางราชการและกำชับแล้วไม่ให้ขยายห้องดังนั้นทางโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามระบบทางราชการ ก็คือรับได้เท่าที่จะจับสลากได้ในวันนี้ จึงอยากจะฝากทางท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับ   สถานที่โรงเรียนอื่นยังมีโรงเรียน  ที่สามารถรับลูกหลานของท่าน เพราะเรียนต่อแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ดี ปีนี้มีนักเรียนมาสมัครจำนวน 659 เฉพาะที่จะมาจับฉลาก  เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่ ถนนเทพารักษ์ จำนวน 8คน  เป็น นักเรียนชายมาสมัคร 348 คนและนักเรียนหญิงมาสมัคร 311  แยกตามสัดส่วนนักเรียนชายที่จะรับได้ 148 คนนักเรียนหญิงจะรับได้ 144 คน รวมแล้ว 292 คนบวกลบไม่เกิน 8 คน  300 ไม่เหลือสิทธิพิเศษแม้แต่คนเดียวแม้ลูกหลานของบุคลากรโรงเรียนอนุบาล นี่คือความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมเสมอภาค

ดร.อภิชาติ กล่าวอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนสังกัดใน (สพฐ.)สำนักงานการประถมศึกษา ให้โรงเรียนสามารถรับเด็กระดับปฐมวัยคือระดับอนุบาล 2 ห้องละไม่เกิน 30 คน จำนวน 10 ห้องไม่ให้เกิน 300   ดังนั้นเด็กนักเรียนที่มาจับฉลากในวันนี้ อีก 659 คนจะไม่ได้ทั้งหมด ต้องนำบุตรหลานท่านไปเข้าโรงเรียนอื่น ที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สังกัดเทศบาล สังกัดเอกชน และสังกัดอบจ.  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ทั้งสิ้น ดังนั้นขอชี้แจงให้ทราบนะครับไม่ต้องลงชื่อเพื่อขอบริจาคแล้วสามารถให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อ หรือผู้ปกครองไม่ต้องทำหนังสือให้ผู้ที่สามารถช่วยเหลือ หรือให้หน่วยงานราชการทำหนังสือมาฝากลูกหลาน เพราะจะมันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณของทางราชการ มาแล้ว ตามจำนวนที่ทางราชการให้รับ ที่เกินไปไม่สามารถเบิกค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าอาหารได้ ขอให้เข้าใจตามนี้

นางอาจารีย์ ศิลาเสถียร

นางอาจารีย์ ศิลาเสถียร อายุ 28 ปี อาชีพทำงานพนักงาน บริษัททรู แม่น้อง วิลา  ศิลาเสถียร กล่าวว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ ลูกสาวสามารถจับฉลากได้ในวันนี้ ตนเองได้รับข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในขั้นอนุบาล ของ รร.อนุบาลขอนแก่น จากพี่สาวซึ่งมีลูกชายศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้  เพราะจากคำร่ำลือปากต่อปากว่าเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ดี เด็กที่จบจากโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแห่งนี้สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่มีชื่อได้เกือบทุกคน จึงได้ให้ลูกสาวมาสมัคร และก็ดวงดี ที่สามารถจับฉลากได้ และในอนาคต ลูกสาวของตนเองอยากมีอาชีพเป็นหมอ

About The Author

Related posts