วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

สพป.ขอนแก่น เขต 1เตรียม จัดใหญ่สัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018

สพป.ขอนแก่น เขต 1เตรียม จัดใหญ่สัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สพป.ขอนแก่น เขต 1เตรียม จัดใหญ่สัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018

 

สพป.ขอนแก่นเขต 1 เตรียมสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน 27สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น หวังใช้รูปแบบ มอนเตสซอริ พัฒนาการเด็กในทุกวัยเรียน ให้มีคุณภาพและเป็นการเตรียมพลดีที่สู่สังคม     

 

 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ส.ค.ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ”ประเทศไทย 2018 ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยมี ดร.นิรมล ตู้จินดา ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น ร่วมแถลงการจัดงาน ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลง

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย

           ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและเป็นการเตรียมพลดีที่สู่สังคม เนื่องจากช่วงปฐมวัยจะมีการเจริญเติบโตของทุกด้านอย่างสมดุลมากที่สุดของชีวิต เช่น ด้านสติปัญญา สมองจะเจริญเติบโตไปแล้วถึงร้อยละ ๘๐ พัฒนาการด้านสังคมกำลังก่อรูปเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดในวัยที่สูงขึ้น ถ้าเด็กไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม พัฒนาการของเด็กจะชะงักงัน และยากที่จะเยียวยาให้สมบูรณ์ได้ในวัยต่อไป จนมีนักการศึกษากล่าวว่า “เด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต”

         ดร.เชิดศักดิ์ กล่าวอีกว่าการศึกษาใน ระบบมอนเตสซอริ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในวัยที่สูงขึ้นต่อไป จะเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของพลเมืองแบบยั่งยืน

ดร.นิรมล  ตู้จินดา

         ดร.นิรมล  ตู้จินดา  ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวว่า การศึกษารูปแบบมอนเตสซอริได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กและใช้ได้กับเด็กทุกคน เนื่องจากหลักการของมอนเตสซอริมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้แม้ในพื้นที่ที่มี ความแตกต่างทางภาษา สังคม และวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมทำให้การศึกษามอนเตสซอริตอบโจทย์การศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยความเชื่อที่ว่า “การให้การศึกษาแก่เด็กไม่ใช่เป็นการนำความรู้ไปให้แก่เด็ก แต่เป็นการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์กับความสามารถและความต้องการตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน

โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้เรียน” ดังนั้นจะช่วยพัฒนาประเทศได้ แนวการศึกษามอนเตสซอริสามารถใช้ได้กับเด็กทุกกลุ่มทุกวัยตั้งแต่ประถมถึงมัธยม โดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ได้แก่เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี, 3-6 ปี, 6-12 ปี, และ 12-18 ปี

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่

 

        ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ในปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดงาน สัมมนาวิชาการ “มอนเตสซอริ” ประเทศไทย 2018 : ปรับโฉมการจัดการศึกษาเพื่อโลกที่ยั่งยืน Montessori Conference Thailand 2018 Theme: Reshaping Education for Sustainable World 3โดยมี กำหนดการจัดงาน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561  สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น  

       ดร.ภูมิพัทธ  กล่าวอีกว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,100 คน ประกอบไปด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ จำนวน. 700 คน  เป็นคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยแบบ “มอนเตสซอริ” จำนวน 27 เขตพื้นที่, สกอ. 9 มหาวิทยาลัย, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสถานศึกษาเอกชน คาดหวังว่าจะมี ผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 400 คน  ซึ่งลักษณะของงานประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษ เรื่อง Global Montessori โดย Mr.Biil Conway Keynote speaker จากสมาคมมอนเตสซอริสากล พร้อมทั้ง การกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรฐศิลป์  และการเสวนาวิชาการ เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอริในประเทศไทย”

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads