แรงศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ “ข้าวนาบุญ”วัดป่าพุทธญาณรังษี ขอนแก่น

แรงศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ “ข้าวนาบุญ”วัดป่าพุทธญาณรังษี ขอนแก่น

แรงศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ “ข้าวนาบุญ”วัดป่าพุทธญาณรังษี ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 พ.ย.ที่วัดป่าพุทธญาณรังษี บ.พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นอภ.เมืองขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมีพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และประชาชนในชุมชนพระลับ ที่ต่างทยอยกันมาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว บนที่นาข้าวเหนียวไรท์เบอรี่ ในเนื้อที่รวมกว่า 4 ไร่ ที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของคณะสงฆ์และชาวชุมชนในพื้นที่

ดร.พระปลัดวรรธนา ญาณวโร

โดย มีดร.พระปลัดวรรธนา ญาณวโร ประธานสงฆ์วัดป่าพุทธญาณรังสี เป็นต้นคิดที่จะนำข้าวเหนียวไรท์เบอรี่ ปลูกไว้จำนวน 4 ไร่ ที่ปลูกไว้ในพื้นที่วัดแห่งนี้ โดยทางวัดได้ตั้งชื่อว่า “ข้าวนาบุญ”

พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน
พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน เลขานุการวัดป่าพุทธญาณรังษี กล่าวว่า วัดวัดป่าพุทธญาณรังษี แห่งนี้มีพระรวมทั้งหมด 3 องค์

ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า 4 ปี ด้วยแรงศรัทธาของคนในชุมชนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทั่วทั้งประเทศ บนพื้นที่รวม 13 ไร่ โดยที่วัดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตสงฆ์ 4 ไร่ สถานที่ปฎิบัติธรรม 4 ไร่ และอีก 5 ไร่เป็นพื้นที่ที่นำมาผสมผสานในการนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร มาผนวกรวมกับพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

โดยมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา การทำพื้นที่เกษตรผสมผสาน และพื้นที่ปลูกข้าว โดยเริ่มต้นวัดและพุทธศาสนิกชนได้ปลูกข้าวนาบุญ ด้วยการปลูกข้าวเหนียวไรท์เบอรี่บนพื้นที่ 4 ไร่ และนำแนวคิดในสภาพการณ์ปัจจุบัน ที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือทุกวันที่ชาวพุทธนั้นเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศ ฟังธรรม จำนวนมากและยังคงขาดพื้นที่พัก หรือพื้นที่ที่เงียบสงบ เพื่อสงบจิต สงบใจ


พระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามวัดป่าพุทธญาณรังษีแห่งนี้ นอกจากการบริหารจัดการวัดที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระธรรมคำสอน ตลอดจนกิจวัตรของสงฆ์ที่เข้มงวดแล้ว และแรงศรัทธาประกอบกับการดำเนินงานร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชนในด้านต่างๆที่ทำให้วัดแห่งนี้มีการผสมผสานในด้านต่างๆอย่างลงตัว ทั้งในเรื่องของพระพุทธศาสนา การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สงบจิต สงบใจ สงบอารมณ์

ด้วยการปรับสภาพพื้นที่วัดให้คงอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ชุมชน ท้องทุ่งนาแห่งนี้สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งแปลงข้าวนาบุญชุดแรกบนพื้นที่ 4 ไร่นี้นั้นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ประมาณ 3 อาทิตย์ ก็จะนำมาสีเป็นข้าวสาร เสร็จแล้วก็นำมาแพ็คใส่ถุงพลาสติก ออกจำหน่าย แล้วแต่ว่าใครจะบูชา

About The Author

Related posts