วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จัดสื่อมวลชน สัมพันธ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้

“กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จัดสื่อมวลชน สัมพันธ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จัดสื่อมวลชน สัมพันธ์ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 13 พ.ค. ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร ท.113 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า น้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (กฟผ. )ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรมเทพ จ.ภูเก็ต

โดยมีนายกนก ตั้งพูลผลวณิช ผช.ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสหชาติ ผิลาออน ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(1) นายพิเย็น ภักดีสุวรรณ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายปฎิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 ฝ่าย และสื่อมวลชน ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน39 คน ร่วมงาน

นายสหชาติ  ผิลาออน
นายสหชาติ ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(1) กล่าวว่าทาง (กฟผ.)ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า สื่อมวลชนน้ันมีความสำคัญ และเป็นเพื่อนที่ดีของ กฟผ.ตลอดมา ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับ กฟผ. ก็ตาม สื่อมวลชนก็จะสะท้อนข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงแก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจอยู่เสมอในส่วนของกฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 3 หน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในด้านระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบส่ง ที่ดูแลบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้มีความมั่นคงเพียงพอ สามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิต ไปยังผู้ใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเอื้อเฟ้ื้อต่อ สังคม ชุมชน รอบ ๆ หน่วยงาน กฟผ.ด้วย


นายสหชาติ กล่าวอีกว่า กฟผ. มีโครงการต่าง ๆ มากมาย เช่น การให้ทุนการศึกษาเยาวชนผู้ที่ด้อยโอกาส, การบริการแพทย์เคลื่อนที่, การช่วยเหลือภัยพิบัติ ต่าง ๆ, โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินการขยายผลแก่ประชาชน ทุกภาคในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกท่านในการทำ ข่าวและเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประชาชน อย่างถูกต้องรวดเร็วมาด้วยดีตลอดมา โดยทุกสื่อได้ดำเนินการเสนอข่าวกิจกรรม ของ กฟผ.เป็นประจำอยู่แล้ว

นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล

ด้านนายณรงค์ ผอ.โรงไฟฟ้าน้ำพอง กล่าวให้ความรู้ต่อสื่อมวลชนว่าสำหรับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ จะดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานและที่ปรึกษา มี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานคณะกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่น เป็นเลขานุการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชลประทาน นายอำเภอ ทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน เกษตร อุตุนิยมวิทยา ท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้ง (กฟผ. )ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

ซึ่งจะพิจารณากำหนดปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ และประเมินสถานการณ์ทั้งแม่น้ำพองและแม่น้ำชีในเขตพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น จากสถานการณ์น้ำปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน


หลังจากนั้น (กฟผ.)ได้นำคณะสื่อมวลชน จาก จ.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานที่ศึกษาดูงาน กฟผ. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้ากังหันลมแหลมพรมเทพ จ.ภูเก็ต.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads