วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

ผ่านฉลุย!ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โรงโม่หินเทพประทานพร

ผ่านฉลุย!ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โรงโม่หินเทพประทานพร

ผ่านฉลุย!ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โรงโม่หินเทพประทานพร

           เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ณ วัดป่าท่าสองคอนเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดรับฟังความคิดเห็นชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ตามคำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ชนิดหินแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีนายเมธี จีระพันธ์ วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี พ.ต.ท. สมบัติ วงษ์ปรีชา รอง ผกก.สภ.ภูผาม่าน ร่วมชี้แจงโครงการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ตามคำขอเลขที่ 2/2559 โดยมีนายอรรณพ กลิ่นทอง ผจก.บริษัทโรงโม่หินเทพประทานพรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ (โรงโม่หิน) ดังกล่าว ว่าเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวหรือไม่ และมีประชาชนร่วมรับฟังประมาณ 150 คนในครั้งนี้

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์

       นายศักดิ์สิทธิ์  อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ความเป็นมา คำขอประทานบัตรแปลงนี้ได้เคยผ่านการจัดประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว แต่เนื่องจากพ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับปัจจุบัน มีบทบัญญัติต่างไปจากเดิม ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ดำเนินการประกาศการขอประทานบัตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง (มีการเพิ่มสถานที่ปิดประกาศขึ้นอีก 2 ที่รวมเป็น 5 ที่ได้แก่ สอจ.อำเภอ อบต.ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)ซึ่งได้ปิดประกาศให้ทราบ ทั่วกันแล้ว และกำหนดให้อุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร จากเขตคำขอประทานบัตร ซึ่งในกรณีคำขอประทานบัตรแปลงนี้

         นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวอีกว่า ข้อมูลเบื้องต้น คำขอประทานบัตร 2/2559 มีพื้นที่โครงการมีเนื้อที่ 118 ไร่ งาน 26 ตารางวา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่พ. ศ. 2560 และเพื่อประโยชน์การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ของประธานนามบัตร ในวันศุกร์ที่ 28 พ. ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่ วัดป่าบ้านสองแควเหนือ บ้านสองคอน จึงได้เชิญประชาชนที่มีที่อยู่ในบ้านเลขที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 90 วันนับจากวันที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

         นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวด้วยว่าขณะเดียวกันตามกฎหมายใหม่ จะต้องจัดตั้งกองทุนให้กับชาวบ้านในเขตประทานบัตร ประกอบด้วยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท เพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่เหมือง จำนวน 500,000 บาท นำมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และกองทุนเพื่อการศึกษาปีละ 50,000 บาท และให้ชาวบ้านได้สะท้อนความคิดเห็นต่างๆถึงการให้สัมปทานโรงโม่หิน ว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร โดยจะรวบรวมความคิดเห็นไปยังส่วนกลางว่าจะอนุมัติหรือไม่

นายอรรณพ กลิ่นทอง

         ด้านนายอรรณพ ผจก.บริษัทโรงโม่หินเทพประทานพร กล่าวว่าโครงการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ตามคำขอเลขที่ 2/2559 ได้วางกติกาว่าจะต้องมีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพราะถ้าประชาชนมีข้อซักถามอะไร ก็สามารถซักถามได้ที่นี่เลย หรือมีข้อทักท้วงอะไรมีข้อแนะนำอะไรก็ให้พูดซะทีนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ คือจะได้ 1. ค่าภาคหลวงที่รัฐจัดเก็บ 60% จะคืนให้กับท้องถิ่นในรูปของ อบจ.เทศบาล และอบต.เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

 

        ประการที่ 2.ต้องจัดตั้งก่อนกองทุนขึ้นมาในปีแรกของกองทุนเป็นเงิน 700,00 บาท กองทุนแรก 500,000 บาท กองทุนที่สองอีก2 แสนบาท เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการในหมู่บ้านที่จะจัดตั้งขึ้นมาต้องการอะไร ก็ให้แจ้งต่อชุมชนว่าจะของบของกองทุนนี้ โดยจะใช้เงินจากกองทุนนี้ เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ดูแลชาวบ้านตลอด ไม่ว่าชุมชนไม่ว่าหน่วยราชการ ในเรื่องขอสนับสนุนหิน ทางโรงโม่หินเทพประทานพร ยินดีบริจาคให้ ที่สำคัญชาวบ้านในพื้นที่นี้จะมาทำงานที่นี่ไม่ต้องไปทำงานไกล อีกอย่างก็คือถ้าประชาชนต้องการขอความช่วยเหลืออะไร นอกเหนือจากนี้ อาทิวัดและโรงเรียนอะไรต่างๆทางเราจะให้ความอนุเคราะห์มาตลอด โดยไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างไหร เพราะการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งที่ดี

นายดุสิต เดชบำรุง

       นายดุสิต เดชบำรุง อายุ 78 ปี อาชีพทำนา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 3 บ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น กล่าวว่าตนเองเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้าน เป็นกรรมการศึกษาในพื้นที่ อีกอย่างเป็นผู้บริหารงานหลายหมู่บ้านในเรื่องโครงการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ตามคำขอเลขที่ 2/2559 ของโรงโม่หินเทพประทานพร ที่ผ่านมาได้คุยกับทางเจ้าของโรงโม่ ฯมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมลงมติกันว่า ถ้าหากผ่านการทำประทานบัตรแล้ว พวกตนขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งผู้บริหารก็ยอมรับข้อเสนอทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาทางโรงโม่หินเทพประทานพร ได้สร้างแทงก์น้ำ สร้างปรับปรุงศาลาการเปรียญ สร้างวัด สร้างโรงเรียน ทั้งหมดมาโดยตลอด และสร้างงานให้กับคนในชุมชน ได้มีงานทำมีรายได้ที่ยั่งยืน ตลอดมา.

About The Author

Related posts