วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

ผ่านฉลุย!ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โรงโม่หินเทพประทานพร

ผ่านฉลุย!ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โรงโม่หินเทพประทานพร
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผ่านฉลุย!ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โรงโม่หินเทพประทานพร

           เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ณ วัดป่าท่าสองคอนเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการจัดรับฟังความคิดเห็นชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ตามคำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ชนิดหินแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีนายเมธี จีระพันธ์ วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี พ.ต.ท. สมบัติ วงษ์ปรีชา รอง ผกก.สภ.ภูผาม่าน ร่วมชี้แจงโครงการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ตามคำขอเลขที่ 2/2559 โดยมีนายอรรณพ กลิ่นทอง ผจก.บริษัทโรงโม่หินเทพประทานพรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่ (โรงโม่หิน) ดังกล่าว ว่าเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวหรือไม่ และมีประชาชนร่วมรับฟังประมาณ 150 คนในครั้งนี้

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์

       นายศักดิ์สิทธิ์  อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ความเป็นมา คำขอประทานบัตรแปลงนี้ได้เคยผ่านการจัดประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว แต่เนื่องจากพ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ที่ใช้บังคับปัจจุบัน มีบทบัญญัติต่างไปจากเดิม ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้ดำเนินการประกาศการขอประทานบัตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง (มีการเพิ่มสถานที่ปิดประกาศขึ้นอีก 2 ที่รวมเป็น 5 ที่ได้แก่ สอจ.อำเภอ อบต.ที่ทำการกำนัน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน)ซึ่งได้ปิดประกาศให้ทราบ ทั่วกันแล้ว และกำหนดให้อุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร จากเขตคำขอประทานบัตร ซึ่งในกรณีคำขอประทานบัตรแปลงนี้

         นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวอีกว่า ข้อมูลเบื้องต้น คำขอประทานบัตร 2/2559 มีพื้นที่โครงการมีเนื้อที่ 118 ไร่ งาน 26 ตารางวา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแร่พ. ศ. 2560 และเพื่อประโยชน์การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดขอนแก่น จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ของประธานนามบัตร ในวันศุกร์ที่ 28 พ. ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่ วัดป่าบ้านสองแควเหนือ บ้านสองคอน จึงได้เชิญประชาชนที่มีที่อยู่ในบ้านเลขที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 90 วันนับจากวันที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

         นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวด้วยว่าขณะเดียวกันตามกฎหมายใหม่ จะต้องจัดตั้งกองทุนให้กับชาวบ้านในเขตประทานบัตร ประกอบด้วยกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท เพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชน กองทุนพัฒนาหมู่บ้านพื้นที่เหมือง จำนวน 500,000 บาท นำมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และกองทุนเพื่อการศึกษาปีละ 50,000 บาท และให้ชาวบ้านได้สะท้อนความคิดเห็นต่างๆถึงการให้สัมปทานโรงโม่หิน ว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร โดยจะรวบรวมความคิดเห็นไปยังส่วนกลางว่าจะอนุมัติหรือไม่

นายอรรณพ กลิ่นทอง

         ด้านนายอรรณพ ผจก.บริษัทโรงโม่หินเทพประทานพร กล่าวว่าโครงการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ตามคำขอเลขที่ 2/2559 ได้วางกติกาว่าจะต้องมีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพราะถ้าประชาชนมีข้อซักถามอะไร ก็สามารถซักถามได้ที่นี่เลย หรือมีข้อทักท้วงอะไรมีข้อแนะนำอะไรก็ให้พูดซะทีนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ คือจะได้ 1. ค่าภาคหลวงที่รัฐจัดเก็บ 60% จะคืนให้กับท้องถิ่นในรูปของ อบจ.เทศบาล และอบต.เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น

 

        ประการที่ 2.ต้องจัดตั้งก่อนกองทุนขึ้นมาในปีแรกของกองทุนเป็นเงิน 700,00 บาท กองทุนแรก 500,000 บาท กองทุนที่สองอีก2 แสนบาท เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการในหมู่บ้านที่จะจัดตั้งขึ้นมาต้องการอะไร ก็ให้แจ้งต่อชุมชนว่าจะของบของกองทุนนี้ โดยจะใช้เงินจากกองทุนนี้ เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ดูแลชาวบ้านตลอด ไม่ว่าชุมชนไม่ว่าหน่วยราชการ ในเรื่องขอสนับสนุนหิน ทางโรงโม่หินเทพประทานพร ยินดีบริจาคให้ ที่สำคัญชาวบ้านในพื้นที่นี้จะมาทำงานที่นี่ไม่ต้องไปทำงานไกล อีกอย่างก็คือถ้าประชาชนต้องการขอความช่วยเหลืออะไร นอกเหนือจากนี้ อาทิวัดและโรงเรียนอะไรต่างๆทางเราจะให้ความอนุเคราะห์มาตลอด โดยไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างไหร เพราะการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเป็นสิ่งที่ดี

นายดุสิต เดชบำรุง

       นายดุสิต เดชบำรุง อายุ 78 ปี อาชีพทำนา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 3 บ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น กล่าวว่าตนเองเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้าน เป็นกรรมการศึกษาในพื้นที่ อีกอย่างเป็นผู้บริหารงานหลายหมู่บ้านในเรื่องโครงการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ของ น.ส.ปิยธิดา ทองแท่งไทย ตามคำขอเลขที่ 2/2559 ของโรงโม่หินเทพประทานพร ที่ผ่านมาได้คุยกับทางเจ้าของโรงโม่ ฯมาครั้งหนึ่งแล้ว โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมลงมติกันว่า ถ้าหากผ่านการทำประทานบัตรแล้ว พวกตนขอให้เน้นเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งผู้บริหารก็ยอมรับข้อเสนอทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาทางโรงโม่หินเทพประทานพร ได้สร้างแทงก์น้ำ สร้างปรับปรุงศาลาการเปรียญ สร้างวัด สร้างโรงเรียน ทั้งหมดมาโดยตลอด และสร้างงานให้กับคนในชุมชน ได้มีงานทำมีรายได้ที่ยั่งยืน ตลอดมา.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads