วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“ชาวบ้านโต้น อ.พระยืน” ค้าน!ไม่เอาฟาร์มหมู

“ชาวบ้านโต้น อ.พระยืน” ค้าน!ไม่เอาฟาร์มหมู
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ชาวบ้านโต้น อ.พระยืน” ค้าน!ไม่เอาฟาร์มหมู

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 4 ส.ค.ที่ บริเวณก่อสร้างฟาร์มสุกรบริษัทพระแก้วฟาร์มจำกัด เขตพื้นที่ บ้านดงเก่า หมู่ 4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น นายสมาส นามพิกุลส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ. พระยืน พร้อมนายชัยชาญ เพชรสีเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนของคนในหมู่บ้านชุมชน และชาวบ้าน ตำบลบ้านโต้น ในพื้นที่กว่า 500 คน ร่วมถือป้ายส่งเสียงโห่ร้องคัดค้านไม่เอา การก่อสร้างฟาร์มสุกรของบริษัทพระแก้ว ฟาร์ม จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระยืน มาดูแลความสงบ

นายสมาส  นามพิกุล

นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ. พระยืน กล่าวว่าพื้นที่ก่อสร้างฟาร์มตรงนี้ เดิมเป็นที่แหล่งน้ำที่สำคัญของอำเภอพระยืนคือ เแก่งกุดโดก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ชาวบ้านต้องอาศัยที่นี่ หาอยู่หากิน เพราะที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกอย่างทางฝั่งของแม่น้ำชี ต้องใช้น้ำทำน้ำประปา ส่งให้กับพื้นที่ อ.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด อ.พระยืนและ อ.เมือง ได้ใช้น้ำประปาจากที่นี่ทั้งหมด เดิมพื้นที่ก่อสร้างฟาร์มหมู เคยเป็นบ่อปลามาก่อน

ซึ่งได้มีการก่อสร้างมา เกือบ 2 ปี ตนเคยมีหนังสือร้องเรียนไปที่หน่วยงานราชการ แต่เรื่องกับเงียบไป ซึ่งในตอนนี้ทนไม่ไหว คาดว่าโรงงานจะสร้างเสร็จในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้ว เพราะว่าได้มีการระดมเครื่องไม้เครื่องมือ เร่งทำการก่อสร้าง หากโรงงานฟาร์มสุกร สร้างแล้วเสร็จก็ไม่รู้ว่าผลกระทบมันจะตกไปถึงลูกหลานของชาวบ้านเรา แล้วจะดำเนินการแก้ไขอย่างไหร ในเมื่อข้าวสารเป็นข้าวสุกไปเสียแล้ว ต้องยับยั้งหาผลกระทบให้ได้เสียก่อนที่จะสายเกินแก้

นายชัยชาญ  เพชรสีเขียว

ด้านนายชัยชาญ เพชรสีเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน ขอนแก่น กล่าวว่าตามที่บริษัทพระแก้วฟาร์ม ได้ทำการก่อสร้างโรงเลี้ยงหมูขนาด 800 ตัว ซึ่งจะเป็นโรงเลี้ยงหมูที่ทันสมัยที่สุด พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสุดล้ำในการทำ โดยการก่อตั้งโรงหมูในเขตพื้นที่ตำบลโต้นนั้น ไม่ได้ทำการศึกษา และทำประชาพิจารณ์ศึกษาว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่

เนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฟาร์มหมู ดังกล่าวได้ก่อสร้างติดพื้นที่แก่งกุดโดก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 1, 400 ไร่ ที่ใช้กักเก็บน้ำสำหรับประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวตำบลบ้านโต้นนับตั้งแต่โบราณมา อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้อุปโภคบริโภค และใช้ในเกษตรกรรม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน ขอนแก่น กล่าวอีกว่าระหว่างโรงหมูกับแหล่งน้ำ มีเพียงถนนดินเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างสถานที่ก่อสร้างกับแก่งกุดโดก ระยะทางประมาณ 10 เมตร และห่างลำน้ำชีประมาณ 20 เมตร ประกอบกับการก่อสร้างความสุกรขนาดใหญ่ดังกล่าว เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค อีกทั้งก่อเหตุรำคาญ กลิ่นเหม็น เสียง น้ำเสีย และของเสียที่ออกจากฟาร์มและการก่อสร้างฟาร์มไม่ได้มีการทำประชาคม แต่อย่างใดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ อันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

เนื่องจากไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมิได้ผ่านการประชาคมในหมู่บ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยรับทราบกัน โดยทั่วกัน มีเพียงการประชุมเฉพาะกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนในพื้นที่เท่านั้น ดังนั้น ตนเองอยากร้องเรียน ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ดำเนินการตรวจสอบ และชี้แจงขั้นตอนกระบวนการดำเนินการในการขออนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกร.

ว่าได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยชอบหรือไม่ และได้มีการจัดทำประชาคมจริงหรือไม่ ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads