วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

มข.จัดใหญ่ “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค”

มข.จัดใหญ่ “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มข.จัดใหญ่ “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค”


มข.จัด “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” 9-11พ.ย.62 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบนวิถีสร้างสรรค์ คงรูปแบบเอกลักษณ์ “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ชมทะเลธงพญานาค พื้นที่เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรม คงแนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”


เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รอง ผวจ.ขอนแก่น, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี ม.ขอนแก่น,นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานจัดงานสีฐานเฟสติวัล, รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นางนภสร พระยาลอ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ, นายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และน.ส.ศิริวรรณ สีหาราช ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสีฐานเฟสติวัล 2019 หรืองานบุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2562


นายเฉลิมชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่างาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” จัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โดยจะมีการจัดงานขึ้นในช่วงงานลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “บุญสมมาบูชานาค” โดยจะเป็นการผนวกกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเข้ากับงานประเพณีลอยกระทงด้วย
ประกอบด้วยมิติด้านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม และมิติของการตระหนักรับผิดชอบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คำว่า “สมมา” นั้นเป็นภาษาอีสานตรงกับคำว่า ขมา มีความหมายถึงการขอให้ยกโทษ หรือการขอโทษเมื่อได้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดการล่วงเกิน ซึ่งคติเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนั้นมีทั้งการแสดงการขอขมาพระแม่คงคา และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ การบูชารอยพระพุทธบาท การบูชาพระอุปคุต ตามคติทางพุทธศาสนา ขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชาวจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน ร่วมงาน


นายวรทัศน์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า  จังหวัดขอนแก่น มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยยึดถือประเพณีตาม ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามจันทรคติไทย งานประเพณีที่เรียกกันจนคุ้นหู และมีชื่อเป็นทางการว่า “งานลอยกระทง” จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เป็น “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว  ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่าง ๆ หลายหมื่นห้อง
นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ สรรพกำลังต่าง ๆ จาก ทหาร และ ตำรวจ เชื่อมั่นว่าจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะมาร่วมงาน สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ในครั้งนี้


รศ.นพ.ชาญชัย ที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดี ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วน พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยปีที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีทั้งจากประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่นและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง โดยการจัดงานในปีนี้จะยังคงรูปแบบแนวความคิดที่สำคัญ คือ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่”เป็นงานที่พัฒนามาจากบุญประเพณีลอยกระทง ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 มุ่งเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม ผสมผสานความสนุกสนานในหลากหลายรูปแบบ จนเกิดความบันเทิงในเชิงสุนทรียภาพ เรียกว่า “มหาสนุก” พร้อมการปลูกวิถีวัฒนธรรม เพื่อย้ำชัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสานกับยุคสมัยให้มีเสน่ห์สำหรับทุกเพศวัยและความสร้างสรรค์ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ

ด้าน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานสีฐานเฟสติวัล หรือ KKU Festival 2019 ธีมงาน “บุญสมมาบูชานาค”  ปีนี้มีหลักคิดในการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมของ มข. คือ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” จากงานลอยกระทง กลายเป็นงานบุญสมมาบูชาน้ำ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 พิเศษกลายเป็น “งานบุญสมมาบูชานาค” มาจากหลักคิดของบรรพชนชาวอีสาน ความหมาย “นาค” คือ “น้ำ” “น้ำคือนาค” กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีรูปนาคทั้งหมด เช่น การประกวดกระทงจะมีนาคทั้งหมด กระทงทั้งหมดสูง 15 เมตร นาค 15 ตัว จากตำนานของการสร้างบ้านแปงเมืองของอีสาน ถูกสร้าง มาจากนาค  15 ตระกูล การประกวด สืบความเป็นพญานาคทั้งสิ้น โดยไฮไลต์ คือการสร้างเจดีย์พญานาคขนาดใหญ่ มีการรำบวงสรวงพญานาค ในวันที่ 9 มีการสมโภช ในวันแรก จะเป็นเรื่องของความศรัทธา งานบุญ แห่พระบรมสารีริกธาตุ ฟ้อนบูชาพญานาค วันที่ 2 มหาสนุก สนุกสนาน เป็นคาร์นิวัล โดยนักศึกษาคณะต่างๆ การประกวดมิสแองเจิล และหมอลำคาร์นิวัล เช่น นกน้อย อุไรพร, เดือนเพ็ญ อำนวยพร และที่แปลกใหม่คือ แฟชั่นข้างถนน Creative Walking Street นำวิชาการลงสู่ข้างถนน มีการเดินแฟชั่นโดยนักศึกษา 2 วัน คือวันที่ 9 พ.ย. และวันที่ 11 พ.ย. ในพิธีเปิดบุญสมมาบูชานาค นอกจากนั้น ยังมีมหรสพ ผสมระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม กับวัฒนธรรมใหม่ หนังกลางแปลง ฉายด้วยเครื่องอาร์กโบราณ ไม่ใช่เปิดด้วยซีดี หมอลำกลอนย้อนยุค หมอลำประยุกต์ ประกวดฟ้อนรำแคน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดลูกทุ่งมอดินแดง มีทั้งความเป็นอีสาน และความเป็นภาคกลางด้วย โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมในงานตลอดทั้ง 3 วันนี้ไม่น้อยกว่า 1 แสนคน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads