วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

PEA  พบปะสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น

PEA  พบปะสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

PEA  พบปะสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น

        เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 2  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ จัดประชุมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายทูล หาวิชา ผู้จัดการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2, นายพีระวัฒน์  สุวรรณณปักษี   ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่, และนายปรีชา สันหนองเมือง รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ ให้การต้อนรับ 

นายทูล หาวิชา

      นายทูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ข้อคิดเห็นและการประสานงานให้เกิดความรวดเร็ว ตลอดจนรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads