วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

สุดเจ๋ง!นร.ม.3 รร.ขอนแก่นวิทยายน สอบคะแนน O-NET 100 เต็ม 11 คน ทั้งคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ”

สุดเจ๋ง!นร.ม.3 รร.ขอนแก่นวิทยายน สอบคะแนน O-NET 100 เต็ม 11 คน ทั้งคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สุดเจ๋ง!นร.ม.3 รร.ขอนแก่นวิทยายน สอบคะแนน O-NET 100 เต็ม 11 คน ทั้งคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ”


   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า จากการประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปรากฎว่า นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 11 คน ประกอบด้วย  วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 10 คน  คือ
1.  เด็กชายภัทนันทน์   วัฒนชีวโกศล
2.  เด็กชายธีรภัทร        ตรงเมธีรัตน์
3.  เด็กชายศุภวิชญ์      จันทร์งาม
4.  นายพีรพัฒน์           โตวัฒน์นิมิต 
5.  นางสาวชาลิสา       ชนาเทพาพร 
6.  นางสาวอริสรา        ประไพวรรณ์กุล 
7.  นายอมรฤทธิ์          ศิริคำ 
8.  นายก้องภพ            เริ่มรักษ์ 
9.  นางสาวกัลยกร       รุ่งโรจน์นิมิตชัย 
10.  นางสาวชยาภา      แสงกระจาย  
และ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 คน คือ นายณัฏฐ์ธเนศ ตันติสุวิชวงษ์ (ห้องเรียน EP) รวมทั้งสิ้น 11 คน


  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวชมพู ฟ้า เหลือง ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทำในวันนี้ โรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องในภาวะที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เราก็สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทั้ง ออนไลน์ ออนแอร์ และออนไซต์ก็ตาม แต่ด้วยความทุ่มเทของทุกฝ่าย จึงเกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ลูกๆนักเรียนสามารถสอบได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ


   นอกจากนั้นค่าเฉลี่ยหลายกลุ่มสาระฯ อยู่ในระดับสูง  ในนามฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอขอบคุณ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ทุ่มเทจัดการเรียนรู้ให้กับลูกๆนักเรียน ขอบใจลูกๆนักเรียนทั้งที่ได้คะแนนเต็ม 100 และลูกๆที่ได้คะแนนตามศักยภาพของตนเอง ขอชื่นชมที่ลูกๆมีความขยัน หมั่นฝึกฝน อดทนเรียนรู้จนประสบความสำเร็จในวันนี้ และขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวที่เป็นกำลังสำคัญส่งเสริมสนับสนุนในครั้งนี้


    นายจักราวุธ สอนโกษา 

ด้านนายจักราวุธ สอนโกษา  ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวว่าจากการประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปรากฎว่า นักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียน ในสังกัดสพม ขอนแก่น ในปีนี้ซึ่งทราบมาว่าได้ทั้งหมด 12 คน ซึ่งได้คะแนนเต็ม 100 ทั้ง 2 วิชา คือวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องขอเรียนว่า การสมัครสอบในระดับ O-NET ชั้นม 3 เป็นการสมัครโดยการ สมัครใจ แตกต่าง จากการสอบ o-net ของระดับชั้นม 6 ซึ่งต้องสอบประเมินผลกันหมด ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเขตก็ได้สนับสนุน ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม หรือทางด้านการกีฬา สรุปคือสนับสนุนในทุกๆด้านของนักเรียน ให้มีการศึกษา ที่ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอชมเชยเด็กนักเรียนที่สามารถสอบคะแนนเต็มทั้ง 2 วิชาทั้งคือวิชาคณิตและภาษาอังกฤษได้เต็100 จำนวน 12 คนถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีความตั้งใจเรียนทำให้ผลออกมาในลักษณะนี้ต้องขอชมเชยทั้งคณะครูและนักเรียนที่ได้ทำ อย่างสุดความสามารถ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads