วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

การประชุมผู้นำอาเซียนและอนาคตของเมียนมาร์

การประชุมผู้นำอาเซียนและอนาคตของเมียนมาร์
Header Ads
Header Ads
Header Ads

การประชุมผู้นำอาเซียนและอนาคตของเมียนมาร์


 การประชุมผู้นำอาเซียนเกิดขึ้นในบริบทของอาเซียนที่ พยายามสร้าง ชุมชนตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ COVID -19 และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในเมียนมาร์กลับไปในทิศทางที่ไม่ดีความรุนแรงและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)ยังคงมีแรงกดดันที่จะขอให้รัฐบาลเมียนมาร์ยุติความรุนแรงในขณะเดียวกันก็คาดหวังและให้ความสำคัญกับอาเซียนเป็นอย่างมากหลังจากใช้ความพยายามอย่างมากในการแลกเปลี่ยนและ ปรึกษาหารืออาเซียนตกลงที่จะจัดการประชุมผู้นำอาเซียนเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมียนมาร์ขบวนการสร้างประชาคมกับรับมือการแพร่ระบาดของ COVID -19 และความสัมพันธ์ภายนอกอาเซียน
 South China Morning Post นอกจากอำนาจเช่นสหรัฐฯจีนและองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติแล้วอาเซียนยังเป็นองค์กรเดียวในภูมิภาคที่มีทรัพยากรและอิทธิพลในการหาทิศทางให้กับเมียนมาร์ โดยเฉพาะปัจจุบันเวียดนามดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)ในเดือนเมษายนพ.ศ 2564 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี พ.ศ .2563 – 2564 จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสภาเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่เป็นวัตถุประสงค์และสมดุลเพื่อสนับสนุนพม่าให้เอาชนะปัญหาในปัจจุบัน
องค์การสหประชาชาติชื่นชมบทบาทของอาเซียนในปัญหาเมียนมาร์อย่างมาก
ในระหว่างการประชุมออนไลน์ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ Guterres เลขาธิการได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของอาเซียนในบริบทภูมิภาคที่ต้องเผชิญกับปัญหาเมียนมาร์ นาย Guterres กะว่าสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการตอบโต้ระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งโดยอาศัยความพยายามในการรวมตัวกันในภูมิภาคดังนั้นเขาจึงเรียกร้องให้ประเทศในอาเซียนอยู่สถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายลงและหาทางแก้ ไข ปัญหา ในปัจจุบันอย่างสันติตอนนี้ในขณะเดียวกัน นาย Ban Ki Moon อดีตเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ผู้นำดำเนินการทันทีและประสานงานกันก่อนการประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาเมียนมาร์ที่มีกำหนดจะเกิดขึ้น 24 เมษายนในอินโดนีเซีย อดีตเลขาธิการ Ban Ki Moon Kawa อาเซียนควรส่งคณะผู้แทนระดับสูงไปยังเมียนมาร์อย่างเป็นเอกฉันท์เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด นอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนทำงานร่วมกับสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนและประเทศเมียนมาร์และเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ร้ายแรงสำคัญว่า
สหรัฐฯและจีนให้ความเชื่อมั่นในอาเซียนเป็นอย่างมาก
  ล่าสุดนาย Antony Blinken รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ได้โทรศัพท์คุยกับนDato Erywan Yusof บรูไนซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าอาเซียนควรทำมากขึ้นและดำเนินการเชิงรุกในเรื่องของเมียนมาร์มากขึ้นและฝ่ายสหรัฐเชื่อว่าอาเซียนมีความสำคัญสามารถเต็มที่ในความรับผิดชอบนี้ตามรายงานของ AP.The Mikkei อ้างถึงแหล่งข่าวหลายแห่งว่านาย Antony Blinken ได้ติดต่อกับหลายประเทศในอาเซียนหลายครั้งตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อต้องการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีกับทั้งกลุ่มแต่ข้อเสนอนี้ยังไม่บรรลุผล
  ในขณะเดียวกันทางฝ่ายจีนได้โทรศัพท์คุย Retno Marsudi คู่หูชาวอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศVuong Nghi ยืนยันว่าเมียนมาร์ที่สงบและมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งจีนและอาเซียนตามที่หวังจีนสนับสนุนให้อาเซียนแสดงบทบาทที่เหมาะสมในการกลบเกลื่อนสถานการณ์ปัจจุบันในเมียนมาร์ ตามวิธีการของอาเซียนกล่าวคือเรียกประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการด้วยหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและสร้างฉันทามติเพื่อสร้างผลงานที่สร้างสรรค์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเฉพาะกับเมียนมาร์ในไม่ช้า
  นับตั้งแต่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในเมียนมาร์ประเทศในอาเซียนได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคมรัฐมนตรีได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในเมียนมาร์โดยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดและบทบาท ของอาเซียนในเรื่องนี้ที่ประชุมยังเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดหาทางออกอย่างสันติผ่านการเจรจาที่สร้างสรรค์และการปรองดองเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมาร์
  ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนเมษายน พ.ศ 2564 ซึ่งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเวียดนามกำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อส่งเสริมอาเซียน เพื่อส่งเสริมบทบาทศูนย์กลางในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนร่วมกับคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่ามีวัตถุประสงค์ข้อมูลที่สมดุลเพื่อสนับสนุนเมียนมาร์ให้เอาชนะความยากลำบากเวียดนามเพิ่งเสร็จสิ้นทีมผู้นำชุดใหม่การประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียนในอินโดนีเซียครั้งนี้เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจในต่างประเทศครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของ Pham Minh Chinh ความสำคัญของเวียดนามคือการร่วมมือกับอาเซียนและสมาชิกอื่นๆผ่านการกระชับและเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มบทบาทและตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนในการแข่งขันเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดจนปัญหาปัจจุบันของเมียนมาร์จึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบเพื่อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศและทั้งภูมิภาค
   ไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาร์มากกว่า 2.000 กม.การกระทำของไทยในเวลานี้น่าจะส่งผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเมียนมาร์เหนือสิ่งอื่นใดทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์อาจทำให้ผู้ลี้ภัยท่วมชายแดนไทยลำดับความสำคัญที่สำคัญที่สุดของไทยในขณะนี้คือเสถียรภาพในเมียนมาร์ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามเพื่อตกลงมุมมองและหา แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับปัญหาเมียนมาร์ในปัจจุบัน./.
สมบูรณ์  สุขชัยบวร….รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads