วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

“รร.แก่นนคร” สานฝัน นร.ผุด!ห้องเรียนเตรียมแพทย์

“รร.แก่นนคร” สานฝัน นร.ผุด!ห้องเรียนเตรียมแพทย์
Header Ads
Header Ads

 “รร.แก่นนคร” สานฝัน นร.ผุด!ห้องเรียนเตรียมแพทย์


โรงเรียนแก่นนครโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School). เปิดโครงการ ก้าวสู่ความสำเร็จของโครงการ 99 สานฝันสู่ความสำเร็จ เพื่อที่จะสอบในสายนี้ โดยเฉพาะ เปิดเป็นปีแรกรับ 1 ห้องเรียน


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ห้องทำงาน สำนักงาน ผู้อำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายศักดาเดช ทาซ้าย

นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนแก่นนครเปิดเผย กับสื่อมวลชนว่าทางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School) ได้มีการจัดทำโครงการ 99 สานฝันสู่ความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งมีความเปลี่ยนแนวตั้งใจว่าไม่เป็นไม่ไปสอบวิศวะ ตลอดจนไม่ไปเป็นสายนวัตกรรม แต่อยากจะมาสอบทางแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในการพัฒนา ซึ่งหมายความว่าจะดำเนินการ 90 วัน ให้บรรลุเป้าหมาย ปีนี้ นักเรียนที่ร่วมโครงการ ประสบผล สามารถสำเร็จเข้าศึกษาต่อ สอบแพทย์ได้ 20% ของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปีแรกที่เปิด นักเรียนส่วนหนึ่งจำนวน 20% ที่ สอบติดแพทย์ คือสอบติดตั้งแพทย์ มข.และแพทย์ มมส.ด้วย ทั้ง 2 ที่


   นายศักดาเดช กล่าวต่อไปว่าโดยทางโรงเรียนได้ เปิดโอกาสให้จัดหลักสูตรนี้พรัอมทั้งปรุงหลักสูตร เพื่อที่จะสอบในสายนี้ โดยเฉพาะ เพราะปีนี้เป็นปีแรกรับ 1 ห้องเรียน จำนวน 35 คน มีผู้มาสมัครประมาณ 210 คน โดยคัดเอาเฉพาะ นักเรียน ชั้นหัวกะทิ ไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ปกครองต้องมาลงนาม MOU  เพราะทางโรงเรียน ต้องตระหนักที่จะจัดองค์ความรู้เพื่อที่จะทำให้เด็กไปถึงเป้าหมาย แห่งความสำเร็จเพราะมี Timeline ในการที่จะวางแผน จัดทำห้องพิเศษขึ้นมา ต่อจากนั้นจึงคัดเลือกเอาครูที่มีความตั้งใจ มาทำการสอนเด็ก ในห้องเรียนพิเศษนี้


   “ปีนี้นับเป็นปีแรก ที่ทำโครงการฯนี้ แต่เป็นปีที่ 2 ปี ที่ทำมา  แต่มี 2 สิ่งที่จะทำภาย 3 ปี นั้นคือโครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์ ปีนี้เป็นปีแรกที่ 1,ศิลป์ภาษาทั่วไป และยังเปิดโอกาสให้เด็กที่จะไปสายสุขภาพเพื่อที่จะให้ให้ผู้ปกครอง ได้มีความคิดที่จะเลือก ความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งทุกอย่างต้องทำทันที ทั้ง2 โครงการ ซึ่งในการสอบคัดเลือกเข้าระดับอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรอบ portfolio รอบที่ 1 สามารถสอบได้ 221 คน ส่วนรอบที่ 2 รอบโควต้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สามารถสอบเข้าได้ 444 คน”นายศักดาเดช กล่าว.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads