วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

ด่วน!รร.กัลยาณวัตร ขอนแก่น เลื่อนเปิดเทอม 2 หลัง รปภ.ติดโควิด

ด่วน!รร.กัลยาณวัตร ขอนแก่น เลื่อนเปิดเทอม 2 หลัง รปภ.ติดโควิด
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ด่วน!รร.กัลยาณวัตร ขอนแก่น เลื่อนเปิดเทอม 2 หลัง รปภ.ติดโควิด


    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 4 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้มีโรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนชื่อดัง ในจังหวัดขอนแก่น ไม่สามารถที่จะเปิด เรียนแบบ on-site ได้ตามกำหนด ที่วางไว้ เนื่องจาก มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ติดเชื้อโควิด โดยได้ มีหนังสือชี้แจงจาก ดร. เรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาวัตร เนื้อหาใจความว่า


    เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตรทุกท่าน
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 29 ต.ค. 2564 โรงเรียนได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATK กับบุคลากรทุกคน จำนวน 296 คน มีผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) จำนวน 295 คน และมีผลเป็นบวก (พบเชื้อ) จำนวน 1 คน คือ รปภ.กิตติพงษ์   ทางโรงเรียนได้ประสานการส่งตัว รปภ.กิตติพงษ์ ไปตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR ที่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อตรวจยืนยันผล ซึ่งปรากฎว่าผลเป็นบวก (พบเชื้อโควิด19) ขณะนี้อยู่ในการรักษาตัวในสถานพยาบาล


   ทั้งนี้  โรงเรียนได้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข โดย ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มาทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณที่ป่วยยืนยันได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง เป็นการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านความปลอดภัยตามมาตรการของโรงเรียน และสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้เสียด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน


  ดร. เรืองยศ แวดล้อม

โรงเรียนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของทุกท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ศบค. , ประกาศของจังหวัดขอนแก่น และเพื่อให้นักเรียนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ดังนั้น มติที่ประชุมฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งทุกท่าน ดังนี้ 1.เปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 – 14 พ.ย. 2564 แบบ On-Line 100% จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง2.ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้าน (work form home) และให้ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่แบบ On-Line) ตามประกาศของโรงเรียนที่จะแจ้งต่อไป
   3.ให้ครูที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งตามปกติ 4.การจัดเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา 8-10 พ.ย. 2564 มีมติให้เลื่อนไปก่อน ฝ่ายอำนวยการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
         ดร. เรืองยศ แวดล้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาวัตร
            30  ตุลาคม 2564

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads