วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

สนง.อัยการ จ.ขอนแก่น เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมาย เพิ่มช่องทางให้ประชาชน

สนง.อัยการ จ.ขอนแก่น เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมาย เพิ่มช่องทางให้ประชาชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สนง.อัยการ จ.ขอนแก่น เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมาย เพิ่มช่องทางให้ประชาชน

 

สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในวันหยุดราชการ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น


   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5ก.พ. 65 ที่ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น  นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยมี น.ส.มณีวรรณ  ธรรมปรา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี สำนักงานอัยการ จ.ขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการสอดรับนโยนายของอัยการสูงสุด ที่ต้องการให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ เนื่องจากประชาชนบางส่วนอาจติดภารกิจและไม่สะดวกมาใช้บริการตามวันเวลาปกติ โดยเบื้องต้น จะเริ่มดำเนินโครงการใน 10 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง และที่ทำงานของสำนักงานอัยการภาค 1-9


     น.ส.มณีวรรณ กล่าวอีกว่าโดยในส่วนของจังหวัดขอนแก่น จะเปิดให้บริการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดูแลของสำนักงานอัยการภาค 4 โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ส่วนหลังจากนี้จะขยายผลโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


     นายปริญเดช ศิริพานิช 

นายปริญเดช ศิริพานิช อธิบดีอัยการภาค 4 กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ไม่สามารถไปขอรับบริการในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในวันเวลาราชการได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ขอรับบริการในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว ไม่กระทบต่อร้ายได้ และไม่จำเป็นต้องหยุดงานหรือลางานเพื่อมาขอรับบริการการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายในวันเวลาราชการ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads