วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

ปลัดฯมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณแก่ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

ปลัดฯมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณแก่ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปลัดฯมหาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณแก่ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น


มหาวิทยาลัยราชมงคลขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น รับมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุน การดำเนินงาน โคก หนอง นา  พัฒนาชุมชน คนขอนแก่น และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย


    เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 31กรกฎาคม 2565 ที่  แปลงศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบให้อาจารย์ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.วิทยา ชำนาญไพร อาจารย์นักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโคกหนอง นา  พัฒนาชุมชน คนขอนแก่น และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads