วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“วิทวัส” เพื่อชาติไทย ขอนแก่น พร้อมแก้ปัญหาไฟฟ้าแพง ให้ลดลงทันที

“วิทวัส” เพื่อชาติไทย ขอนแก่น พร้อมแก้ปัญหาไฟฟ้าแพง ให้ลดลงทันที
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“วิทวัส” เพื่อชาติไทย ขอนแก่น พร้อมแก้ปัญหาไฟฟ้าแพง ให้ลดลงทันที


วันนี้ 28 เม.ย.66 นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อชาติไทยหมายเลข 36 ลงสมัคร ส.ส.เขต 1 ขอนแก่น หมายเลข 12 ได้ออกแนะนำตัวเองและนำเสนอนโยบายพรรค 4 ข้อ 1. ทำสงครามกับยาเสพย์ติด 2. ราคาน้ำมัน ไม่เกิน ลิตรละ 25 บาท 3. หวยเสรี กระตุ้นเศรษฐกิจ 4 ครอบครองที่ สปก. เกิน 10 ปี ออกโฉนดได้ ให้แก่ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 1 ชุมชนบ้านตูม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล
นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อชาติไทย หมายเลข 12 กล่าวว่ากล่าวว่า มีชาวบ้านเดินทางมาที่พรรคเพื่อชาติไทยทุกวัน เพื่อนำใบชำระค่าไฟฟ้า มาให้ดู ว่ามีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมเท่าตัว จากที่เคยจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน เช่น 1,000 บาทเศษ จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 บาทเศษ ทำให้ประชาชนเดือนร้อนกันถ้วนหน้า พรรคเพื่อชาติไทย ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อน ในเรื่อง ค่าไฟฟ้าแพงสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงได้บรรจุเป็นนโยบายพรรคเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหา ค่าไฟฟ้าแพงมหาโหด ตนในฐานะผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อชาติไทย เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าแพง ให้ลดลงทันที รวมถึง นโยบายต่างๆ เช่น เปิดสงครายาเสพติด ภายใน 3 ปี หมดสิ้นประเทศ น้ำมันลิตรละไม่เกิน 25 บาท ดูดในไทย กลั่นในไทย ขายให้คนไทย สปก – 401 ครอบครอง 5 ปี สามารถออกโฉนดได้ เบี้ยบำนาญเกษตรกร 35,000 บาท/ปี ตั้งที่พักสงฆ์ครบ 7 ปี ที่ดิน 7 ไร่ ยกฐานะเป็นวัดทั่วประเทศ เรียนฟรีถึงปริญญาเอก และ หวยเสรี กู้เศรษฐกิจไทย ซึ่งพรรคเพื่อชาติไทย หมายเลข 36 หากได้เป็นรัฐบาล ทำได้แน่นอน และพรรคเพื่อชาติไทย ได้ส่งนโยบายดังกล่าว ไปให้ กกต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads