วันพุธ 15 กรกฎาคม 2020

เริ่มแล้ว!กีฬาฤดูหนาว “สพฐ.เกมส์”ระดับ จ.ขอนแก่น

เริ่มแล้ว!กีฬาฤดูหนาว “สพฐ.เกมส์”ระดับ จ.ขอนแก่น

เริ่มแล้ว!กีฬาฤดูหนาว “สพฐ.เกมส์”ระดับ จ.ขอนแก่น

        เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 พ.ย.ที่ศูนย์กีฬา รร.แก่นนครวิทยาลัย นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ปี 2561 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561โดยมี ดร.ภูมิพัทธ     เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ นักกีฬาและผู้มีเกียรติ ร่วมงานอย่างพร้อมเพียง

นายสุเทพ  มณีโชติ

      นายสุเทพ  มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่กับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การกีฬาและการออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี หากเด็กและเยาวชน มีทักษะ พื้นฐานทางการกีฬาที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในที่สุด ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด คือ น.ส.ลลลนา  ดวงโพธิ์พิมพ์ นักเรียนชั้น ม. 6/6 รร.แก่นนครวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เหรียญทองเหรียญแรก ของจังหวัดขอนแก่น จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”ประเภทกีฬาเจ็ตสกีประเภท SKI800 Standard บุคคลหญิง และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเจ็ตสกีประเภท runa bout1000 Spark Standard บุคคลหญิง

      ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่

      ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ ซึ่งจัดให้มีการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี โดยจะจัดการแข่งขันระดับชาติในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพ ฯเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ประจำปี 2561 ขึ้น และกำหนดการแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดเพื่อหาตัวแทนในระดับจังหวัด เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป.

About The Author

Related posts