วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

กองทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้อบรม “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

กองทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้อบรม “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กองทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้อบรม “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เยี่ยมชมธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ ห้องประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ถนน รอบบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น จากที่กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดการอบรม “หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พล.ต. เกียรติศักดิ์ วิเวก  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 จ.เลย ประธานได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมที่อบรมหลักสูตร พสบ รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บรรยายการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นภายใต้หัวข้อ khonkaen smart city และนายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย

บรรยายหัวข้อบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาพรวมเศรษฐกิจ และเดินทางมาดูงานที่ focus arina มีพื้นที่ 1 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 500 เมตรและห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 500 เมตร โดยออกแบบให้เป็น eSports Complex ที่ครอบคลุมตั้งแต่สเตเดียมจัดการแข่งขัน 90 ที่นั่ง สถาบันฝึกฝน ร้านอาหาร ที่พัก และ ห้องซ้อมของนักกีฬา โดยมี พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 พร้อมด้วยพล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผย.กองพลทหารม้า ที่ 3 ให้การต้อนรับ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads