วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“KKBS”มข. ระดมพลังร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือเยียวยา ชาวบ้านไผ่

“KKBS”มข. ระดมพลังร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือเยียวยา ชาวบ้านไผ่
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“KKBS”มข. ระดมพลังร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือเยียวยา ชาวบ้านไผ่

          สืบเนื่องจากสาธารณภัยจากพายุ “โพดุล” ในช่วงตั้งเเต่วันที่ 29 สิงหาคม -3 กันยายน 2562 ซึ่งส่งผลกระทบก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสาน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ภายใต้กิจกรรม “KKBS ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อรวบรวมสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ภาคอีสาน โดยมี รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมข.ร่วมส่งคณะเดินทาง นำโดยดร.พงษ์สุทธิ พื้นเสนรองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน2562 ที่ผ่านมา


          ดร.พงษ์สุทธิ พื้นเสนรองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยฯ ได้ฟันฝ่าวิกฤตและฟื้นฟูพื้นที่จากความเสียหายโดยเร็ว โดยคณะฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนุนหนึ่งอีกแรงในการช่วยเหลือ โดยเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานที่ประสบอุทกภัย


         ดร.พงษ์สุทธิ กล่าวอีกว่าคณะฯ ขอขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ภายใต้กิจกรรม “KKBS ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวนมากให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นจากการลงพื้นที่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พบว่าแม้ปริมาณน้ำที่อำเภอบ้านไผ่จะลดลงแล้ว แต่พี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่และยังมีความเดือดร้อนอยู่มาก จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารพร้อมทาน น้ำดื่ม เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ของเล่นเด็ก เครื่องนอน ยารักษาโรค อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ เปิดรับบริจาคเพิ่มเติม ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากที่คณะฯ รวบรวมสิ่งของบริจาคได้เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว จะเร่งนำน้ำใจของผู้บริจาค มาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย


         ดร.พงษ์สุทธิ กล่าวด้วยว่าทางคณะฯจะดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลืออีกครั้งในเขตอำเภอบ้านไผ่ และพื้นที่อื่นๆ ในภาคอีสาน เร็วๆนี้ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาต้องการแบ่งปันน้ำใจ ร่วมกับคณะฯสามารถร่วมสมทบเครื่องอุปโภค-บริโภคได้ที่ กองบริหารงานคณะฯ ชั้น 2 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 08-1459-5451 หรือแสดงเจตจำนงในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยได้ทางแฟนเพจคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีม.ขอนแก่น .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads