วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

“รร.ผู้สูงอายุบ้านหัวทุ่ง คำไฮ บ้านเป็ด” ขอนแก่น 5 โรง ร่วมใจปันสุข จัดตั้งตู้แจกจ่ายอาหาร 

“รร.ผู้สูงอายุบ้านหัวทุ่ง คำไฮ บ้านเป็ด” ขอนแก่น 5 โรง ร่วมใจปันสุข จัดตั้งตู้แจกจ่ายอาหาร 

“รร.ผู้สูงอายุบ้านหัวทุ่ง คำไฮ บ้านเป็ด” ขอนแก่น 5 โรง ร่วมใจปันสุข จัดตั้งตู้แจกจ่ายอาหาร 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 พ.ค.ที่ หน้าศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนเติมสุขหัวทุ่ง คำไฮ ติดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทุ่ง (รพ.สต.บ้านหัวทุ่ง) บ้านหัวทุ่งนคร หมู่ 14 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ดทั้งหมด ประกอบด้วย โรงเรียนเสริมสุข บ้านเป็ด โรงเรียนสร้างสุข บ้านหนองโจด โรงเรียนเพิ่มสุข บ้านโคกฟันโปง โรงเรียนสุขสันต์บ้านกอกน้อย และโรงเรียนเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ โดยการประสานงานของ นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเติมสุขหัวทุ่งคำไฮ ได้ร่วมกับกลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด โดยนายชัชวาล ธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มและภาคเอกชน จัดตั้งตู้แจกจ่ายอาหาร (Food bank)เพื่อแจกจ่ายข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด- 19 ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทั้งจากการถูกให้หยุดงาน พักงาน ให้ออกจากงาน และไม่มีงานทำ แต่ทุกคนต้องกินต้องใช้ บ้านต้องเช่า ข้าวต้องซื้อ ดังนั้น การเปิดตู้แจกจ่ายอาหาร (Food bank) ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องร่วมชาติที่ได้รับความลำบากในการยังชีพ

นายสมรัตน์ หาชานนท์

นายสมรัตน์ หาชานนท์ ผอ.รร.เติมสุขหัวทุ่งทคำไฮ กล่าวว่าจากผลกระทบของโรคโควิท 19 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ด และกลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด โดยนายชัชวาล ธีรภานุ เล็งเห็นปัญหานี้จึงได้ร่วมกันและชักชวนภาคเอกชน ผู้ใจบุญมูลนิธิ ห้างร้านบริษัทต่างๆ จัดตั้งตู้แจกจ่ายอาหาร(Food bank)ขึ้น เชิญผู้เดือดร้อนทุกท่านมาหยิบข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม จากตู้ดังกล่าว และหยิบแต่พออิ่มตัวเองนะครับ ไม่ต้องหยิบเผื่อคนอื่นเหลือให้เพื่อนๆผู้เดือดร้อนคนอื่นได้อิ่มบ้าง 

   นายสมรัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับท่านที่ประสงค์จะแบ่งปันความสุขให้เพื่อนร่วมชาติผู้เดือดร้อน เชิญนำข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม ไปเติมตู้ได้ตลอดเวลา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ด และกลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด จะนำข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม เติมตู้ไปเรื่อยๆ ขอบคุณภาคเอกชน ผู้ใจบุญ มูลนิธิ และห้างร้านบริษัทต่างๆที่มิได้เอ่ยนามที่ท่านร่วมเติมตู้แจกจ่ายอาหาร (Food bank) ไว้ให้ผู้ที่ตกงาน หรือไม่ได้ทำงานก็ดี และถูกพักงาน


นายสมรัตน์ กล่าวด้วยว่าดังนั้นจึงได้ปรึกษารือกัน ไปขอความร่วมมือกับพันธมิตร เอกชน บริษัทห้างร้าน ตลอดจนมูลนิธิ เพื่อรวบรวม ข้าวปลา อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ และน้ำดื่มมาตั้งตู้อยู่ตรงหน้าโรงเรียนเติมสุข และโรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลบ้านเป็ด ทั้ง 5 โรงเรียน สำหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจะมารับของที่ใส่ไว้ในตู้ก็ให้หยิบฉวยไปเฉพาะที่พอกินพออิ่มพอกิน อย่าเอาไปมากจนเกินตัว หากท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถนำข้าวปลาอาหารมีน้ำดื่มมีสิ่งของอะไรมาเอามาแบ่งปันกันเอามาใส่ตู้เย็นไว้เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนร่วมชาติเรา ที่ได้รับความเดือดร้อนน้อยลงไป

   นายชัชวาล ธีรภานุ

ด้านนายชัชวาล ธีรภานุ ตัวแทนภาคเอกชนกล่าวว่าในวันนี้ได้มาร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป็ด ในฐานะประชาชน คนหนึ่ง ที่อยากจะมามีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ที่เราเจอวิกฤตโรคโควิด -19 ด้วยกัน

หากใครมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้ตามที่พอดี ซึ่งผมคิดว่ายิ่งให้ยิ่งได้ ก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะมามีส่วนร่วมกัน ตั้งตู้ปันสุขกันอยู่ที่ศาลาหมู่ 14 อยู่ข้างอนามัยบ้านเป็ดเรานี่เอง ใครผ่านมาผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็แวะมารับของที่ขาดแคลน หรือท่านใด มีจิตใจอันเป็นกุศลก็สามารถนำสิ่งของมา เติมกันได้ทุกเวลา.

About The Author

Related posts