วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

โรงแรม และศูนย์ประชุมในจังหวัดขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

โรงแรม และศูนย์ประชุมในจังหวัดขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โรงแรม และศูนย์ประชุมในจังหวัดขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยภายหลัง การผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 ของ กิจการ/กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่า จากการประเมินในเชิงปริมาณ พบว่า ความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการ ผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความร่วมมือตามมาตรการเป็นอย่างดียิ่ง และในการออกสุ่มตรวจประเมินผลของคณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและประชาชนมีความเข้าใจในการ ลงทะเบียน QR Code ไทยชนะ ได้ให้ความร่วมมือในมาตรการที่รัฐบาลได้วางไว้ และผลการประเมินในเชิงคุณภาพ พบว่า จากการประเมิน 3 ครั้งที่ผ่านมา มีผลดีขึ้นโดยลำดับ ทำให้จังหวัดขอนแก่นได้ทราบข้อมูล ข้อบกพร่องต่างๆ และได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้ลงไปสอบถาม ทำความเข้าใจ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ให้บริการแล้ว


นายสมศักดิ์ กล่าวด้วยว่าทั้งนี้ โดยภาพรวมผู้ประกอบการและผู้เข้ารับบริการ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขที่วางไว้ และภายหลังการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ซึ่งมีกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เปิดให้บริการประชาชนจำนวนมากขึ้นนั้น ส่งผลให้ต้องใช้ผู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากขึ้นนั้น จังหวัดขอนแก่นได้มีการสับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเพียงพอ และในจุดที่มีความจำเป็นลดน้อยลง จะมีการยุบรวมและนำไปเสริมในจุดที่ยังไม่เพียงพอในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในกิจการ/กิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ สนามบินขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น สถานีรถไฟขอนแก่น นั้น ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งอย่างเต็มที่


นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่าจากการที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ ของภูมิภาค ขณะนี้ผู้ประกอบการ และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ได้เตรียมมาตรกา ด้านความปลอดภัยไว้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่มีการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา เนื่องจากความจำเป็นของเมืองในการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการขนาดใหญ่ของภูมิภาค และโรงแรมขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมมาตรการรองรับ

โดยขอให้มั่นใจในมาตรการความปลอดภัย ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคเอกชน และภาคราชการ ได้เตรียมพร้อมในมาตรการความปลอดภัยไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามา ใช้บริการหรือการท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะ หรือจะเข้ามาจัดประชุมสัมมนา ซึ่งขณะนี้บางส่วนได้เริ่มเข้ามาดำเนินการในพื้นที่แล้ว โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads