วันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2020

รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ รักษาความเยี่ยมยุทธ์ การสอน ลูกศิษย์ตีตั๋ว เข้า รร.ดัง ภาคอีสาน เพียบ 

รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ รักษาความเยี่ยมยุทธ์ การสอน ลูกศิษย์ตีตั๋ว เข้า รร.ดัง ภาคอีสาน เพียบ 

รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ รักษาความเยี่ยมยุทธ์ การสอน ลูกศิษย์ตีตั๋ว เข้า รร.ดัง ภาคอีสาน เพียบ 

เติมเต็มเด็ก ป.1 – ม.3 เกิดทักษะในการสอบ ผลสอบเข้า ม.1- ม.4 โรงเรียนดัง อันดับต้นๆของจ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเดิมที่มีในตัวนักเรียน ตามนิยม “เสริมจุดแข็งให้เฟิร์ม – ลดจุดบกพร่อง”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 มิ.ย. ที่ รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ KW-CENTER เลขที่ 1/11 ถนนสถิตยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี รองอธิการบดี(ฝ่ายวิชาการ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะ ผอ.รร.กวดวิชาแก่นวิทย์ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนกวดวิชาและสามารถสอบเรียนต่อในโรงเรียนดังๆ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ หรือ K.W.Center เปิดเผยว่า โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ เป็นโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดขอนแก่นที่มีประสบการณ์การสอนมากว่า 24 ปี กับหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนตั้งแต่ ป.1-ม.6 โดยมีหลักสูตรเด่น คือ K.W.รับรองผล ป.6 สอบเข้า ม.1 และ ม.3 สอบเข้า ม.4 ที่ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนพิเศษในวันหยุด และเวลาว่างจากการเรียนประจำ
โดยเฉพาะปีการศึกษา 2563 นักเรียนหลักสูตร ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 ใช้เวลาเรียน 1 ปี กับผลการสอบคัดเลือกที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคได้เพิ่มขึ้น และเข้าโปรแกรมตามที่นักเรียนคาดหวังได้ เช่น Gifted, คู่ขนาน Gifted, English Program, ห้อง King แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาตัวนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล Education 4.0 เกิดขึ้นได้กับผู้เรียน Gen.นี้
การที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ทิศทางความถนัดของตนเองเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาว่าจะเลือกอาชีพด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้เรียนแต่ละคนมีภูมิความรู้ที่เป็นจุดแข็งตามที่ตนเองชอบ/ถนัดมาแต่ต้น ที่ผู้ปกครองสามารถรับรู้ได้ โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ได้นำแนวทางนี้มาช่วยจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ที่ต้องควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน วิเคราะห์จุดแข็ง แยกกลุ่มเรียน จัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม ประเมินผล จัดกลุ่มใหม่ และวิธีการอื่นๆที่นำเข้ามาช่วยผู้เรียนให้เรียนได้อย่างมีความสุขและได้ผลตามที่คาดหวัง

ผศ.ดร.กนกอร กล่าวอีกว่า ผลการสอบในปีการศึกษา 2563 ที่สามารถสอบได้เค็ม100% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ที่น่าพอใจคือ จาก 100% นักเรียนสอบเข้าโปรแกรมพิเศษได้มากถึงร้อยละ 34 (Gifted, คู่ขนาน Gifted, English Program, ห้อง King) และรอบทั่วไปร้อยละ 66 ในหลักสูตรพัฒนาตนเอง ป.1-ป.6, ม.1-ม.3 ทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญในการพัฒนา กราฟการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน ได้แนวทางพัฒนานักเรียนร่วมกัน เพื่อส่งต่อให้อาจารย์พัฒนาได้ถูกจุด ทางโรงเรียนมีทีมวิเคราะห์กราฟการเรียนรู้ 5 รายวิชาหลัก สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนเด่นในด้านใด ด้านใดที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์


ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคช่วงหลังมาในการติวข้อสอบของเราคือเป็นช่วงโควิด มาคั่นกลาง แต่ทางโรงเรียนก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทันท่วงที โดยในช่วงโค้งสุดท้าย ได้มีการเตรียมตัวสอบให้น้องๆ โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และโรงเรียนก็มีระบบการทำข้อสอบให้น้องที่อยู่บ้าน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายมีโทรศัพท์มือถือ ที่จะใช้ฝึกตัวเองในการทำข้อสอบ ซึ่งเป็นระบบช่วยในการอ่านหนังสือของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นั้นคือไม่ต้องไปนั่งอ่านในหน้าจอ Monitor ขนาดใหญ่
แต่ว่าทางโรงเรียนใช้วิธีการออกข้อสอบจำนวนมาก วิชาละหลายร้อยข้อ เสร็จแล้วก็ให้น้องๆอ่านข้อสอบและฝึกทำข้อสอบแทนการอ่านหนังสือ โดยคณะคุณครูฯ ได้มีการทำ work from home ที่ทำงานอยู่ที่บ้าน เร่งออกข้อสอบ แล้วก็ให้ทางโรงเรียนกวดวิชาฯดำเนินการทดสอบเข้าไปใน Google classroom และนักเรียนอ่านทำอยู่ที่บ้าน เสร็จแล้วทางคณะครูก็ประเมินอีกด้วยว่าจากที่ทำข้อสอบอยู่ที่บ้านนั้นมีอะไรที่เราต้องติวเพิ่มพร้อมทั้งประเมินน้องๆทุกคนทราบ แล้วก็มีการนัดหมายและเจอกันผ่าน Application ที่เป็นการสอนใน Conference หรือGoogle soom ซึ่งมีการเอาเนื้อหาส่วนที่น้องทำไม่ได้เนี่ยมา สอนเพิ่มในส่วนนี้


ในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาสอดแทรก แต่ทาง รร.กวดวิชาฯเราก็ยังสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ โดยน้องก็สามารถที่จะสอบเข้าโรงเรียนต่างๆได้ ในสัดส่วนที่มาก ซึ่งทาง รร.เราจะมีเงื่อนไขเบื้องต้นว่าโอกาสที่จะสอบไม่ได้มีเพียง 1-2 เปอร์เซ็นต์แต่ถ้านักเรียนเข้าเรียน 100% คือคำว่า 1 ครั้งของเราหมายถึง 1 วัน ซึ่ง1 วันนี้คือทำให้เกิดการสร้างโอกาสค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการรับรองผลของ kw เนี่ย เราจึงเน้นในจุดเน้นของเราคือต้องเข้าเรียนคำว่าเข้าเรียนถือเข้าฟังเท่าเข้าดู เข้าทำ เราใช้ในครั้งปีนี้ นอกจากนั้นยังเช็คการเข้าคลาสเรียนแล้ว เรายังมีการเช็คเข้าทำข้อสอบด้วย เพื่อติดตามว่าลูก หลาน น้องนักเรียน ให้ความใส่ใจความสนใจหรือไม่ เพราะว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเป็นตัวชี้วัดของเรา ก็คือความความมุ่งมั่นของน้องๆ

ด.ญ.ธันยพัฒน์ ศงสนันทน์

ด้าน ด.ญ.ธันยพัฒน์ ศงสนันทน์ ชื่อเล่น(น้องเฟม)นร.ชั้น ป.6 จาก รร.อนุบาลขอนแก่น สอบติดทุกสนามสอบ อาทิ 4 สนาม คือรร.สาธิตจากมหาวิทยาลัยสารคามมหาสารสถาบันที่ 2 คือโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มข.สถาบันที่ 3 คือ รร.ขอนแก่นวิทยายน ห้อง English Program และสถาบันที่ 4 คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง ส่วนเทคนิคการเรียน ของตัวเองมีอยู่ว่า หมั่นทบทวนบทเรียน ส่วนเรื่องการเรียนพิเศษ ที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ นั้น เป็นเพราะบรรดาคณาจารย์คุณครูที่สอน ทำการสอนได้สนุก ไม่ซีเรียสมากเกินไป ที่สำคัญสอนแล้วทำความเข้าใจ ได้ง่าย อีกครั้ง อยากให้นักเรียนสอบติดโรงเรียนดัง ได้ทุกคน

ด.ญ.ธิติยา เลยวานิชย์เจริญ

ส่วน ด.ญ.ธิติยา เลยวานิชย์เจริญ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6โรงเรียนรัตนากร จ. กาฬสินธุ์ ชื่อเล่นชื่อน้องไหม สอบติด 4 สถาบัน ที่แรกคือ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนามที่ 2 คือรร. สาธิตศึกษาศาสตร์ขอนแก่น ที่ 3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์บุรีรัมย์ และสถานที่ 4 รร.ขอนแก่นวิทยายน เลือก ห้องGifted ขอนแก่น หลักการเรียน คือ อ่านหนังสือมาก่อน แล้วค่อยมาเรียนพอเรียนเสร็จ จะไปจดสรุป ในเรื่องเรียนพิเศษเพราะว่า เห็นรีวิวในเน็ตว่า ทำการสอนได้ดี

ด.ญ.ฟ้าใส นิยมทอง

ด.ญ.ฟ้าใส นิยมทอง สอบติด 3 สนามติดทุกสนามสอบ ห้องเรียนที่ลือกเรียนคือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สถาบันที่สอบติดก็จะมี 1 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม 2 .รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 3.รร.ขอนแก่นวิทยายน ห้องพิเศษค่ะสถาบันที่เลือกก็เป็นโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ค่ะค่ะ หลักการเรียนที่สำคัญคือ ตอนเรียนหนูก็พยายามตั้งใจฟัง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ แล้ว เมื่อ กลับไปบ้าน จะมีการทบทวนบ้าง ส่วนวิชาไหนที่ค่อนข้างยาก จะเอาวิชานั้นไปอ่านต่อที่บ้าน ที่เลือกมา ติววิชาที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ เพราะ รู้สึกว่าที่นี่เป็นโรงเรียน ที่มีความใส่ใจต่อตัวนักเรียนมาก และรู้สึกว่าคุณครูอาจารย์ที่สอนมีประสิทธิภาพ แล้วก็สอนดีมาก อธิบายได้เข้าใจมากๆเลยและก็สอนสนุกด้วย

ด.ช.กามนต์ สดศิระ

ด.ช.กามนต์ สดศิระ สอบได้ในอันดับ 1 ในการสอบเข้าม 1 รร.ขอนแก่นวิทยายน จบชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จาก รร.อนุบาลขอนแก่น และสอบ o-net ชั้นป 6 ได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาภาษาอังกฤษ 2 ซึ่งโรงเรียนแรกที่สอบติดคือ รร.สาธิตมหาสารคาม ส่วน รร.ที่ 2 ที่สอบติดคือห้องคู่ขนานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลือกเรียนห้องคู่ขนานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หลักการเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการสอบเข้าได้ที่ 1 คือ ตอนที่เรียนเตรียมตัวจะสอบก็พยายามอ่านหนังสือ แล้วก็กลับไปทำแบบฝึกหัดต่อที่บ้าน ขับที่เลือกเรียนที่แก่นวิทย์ Center เพราะว่าคุณครูเขาเอาใจใส่ แล้วก็มีเคล็ดลับในการจำให้จำง่าย
และสุดท้ายยังมีนายธนบดี พิมพ์ภักดี หรือน้องพีท ซึ่งสอบเข้าได้อันดับ 1 ในการสอบเข้าม. 4 รร.ขอนแก่นวิทยายน

ตลอดจน นายศิรชัช บุญสรไชย(สปีค)และน.ส.ปราณปรียา อภิโชค(ปราย)ที่สอบได้อันดับ 2และ 3 ในการสอบเข้าม .4 รร.ขอนแก่นวิทยายน อีกด้วย.

About The Author

Related posts